Brutal fyring af Fredberg rammer hospitalsledelse som en boomerang

- først med nyheder om afdækning af sygdomme

Nyt udstyr kan føre til fund af nye sygdomsmarkører

Forskere er nu blevet i stand til meget detaljeret at studere proteiner og deres betydning for udvikling af sygdom. I første omgang vil det være patienter med hjertesvigt, diabetes eller alvorlig hjernelidelse, der får glæde af forskernes indsats.

De nye muligheder skyldes et nyt apparatur, som ved hjælp af avanceret massespektrometri kan analysere cellers biologiske funktioner. Det er indkøbt til brug for Institut for Klinisk Medicin, Aarhus Universitet, og Molekylærmedicinsk Forskningsenhed på Aarhus Universitetshospital. Her har man siden 2007 forsket i proteomics, som er studiet af den totale proteinmængde i en celle, en vævstype eller i blod.

”Mennesket består af tusindvis af proteiner med forskellige funktioner. Hidtil har vi kun kortlagt en del af dem, men den tekniske udvikling har nu gjort det muligt for os at få kortlagt alle proteinerne. Det betyder, at vi kan få skabt et helhedsbillede, foruden at vi bliver i stand til at karakterisere de enkelte proteiner i større detaljer end før,” siger Johan Palmfeldt om baggrunden for indkøbet af det nye apparatur. Han er lektor ved Aarhus Universitets Institut for Klinisk Medicin, og Aarhus Universitetshospitals Molekylærmedicinsk Forskningsenhed.

Bedre diagnosticering af mange sygdomme

Apparatet gør det således muligt for forskerne at studere molekylestrukturer i detaljer, hvilket igen betyder, at de kan finde modifikationer på proteinet, som er afgørende for udvikling af sygdom. Og Johan Palmfeldt håber, at det på den måde vil lykkes at finde nye markører for sygdom, som kan benyttes til en tidligere diagnosticering af en lang række sygdomme.

I princippet gælder det alle sygdomme, men i samarbejde med Aarhus Universitetshospital har forskerne på Molekylærmedicinsk Forskningsenhed i første omgang valgt at fokusere på iltmangel og hjerneskade hos nyfødte, hjertesvigt og forskellige stofskiftesygdomme som diabetes og arvelig hjernelidelse.

Indkøbet af det nye apparat til Aarhus Universitet er muliggjort af en bevilling til Johan Palmfeldt på 7,7 mio. kr. fra John og Birthe Meyer Fonden.