- først med nyheder om afdækning af sygdomme

Digital MTR og BI-RADS-densitet kan give hint om behov for ekstra screening

SABCS: En kombination af BI-RADS-densitet og digital MTR (mammography texture resemblance) kan give en indikation på kvinder, som behøver supplerende screening.

Det viser et studie, som torsdag blev præsenteret (Abstrakt P2-02-05) på SABCS på en poster af lektor på Københavns Universitet My Catarina von Euler-Chelpin.

Mammografisk densitet er en risikofaktor for brystkræft. En kvinde har to til fire gange højere risiko for at få brystkræft, hvis hun tilhører BI-RADS-densitetkategori 4 – hvilket gælder fem-seks procent af danske kvinder – end hvis hun tilhører BI-RADS kategori 1. Hertil kommer, at høj densitet kan gemme kræften, så den er svær at opdage ved mammografi.

”Sensitiviteten ved mammografi er meget lavere, hvis man har kategori 4 end hvis man har 1. Det er ikke så godt, eftersom risikoen er høj ved kategori 4. Spørgsmålet er derfor, om man kan lave nogle supplerende undersøgelser,” siger My Catarina von Euler-Chelpin og fortsætter:

”Sensitiviteten ved mammografiscreening ligger på 47 procent for BI-RADS kategori 4 sammenlignet med 78 procent for BI-RADS 1, det vil sige, at vi i BI-RADS 4 ikke finder 53 procent af dem med brystkræft. Det er ikke godt nok. I dag er mammografiscreening en ’one size fits all’. Det ville være værdifuldt at finde en mulighed for at få en mere personaliseret screening.”

I studiet har My Catarina von Euler-Chelpin og hendes kolleger undersøgt sensitiviteten ved mammografiscreening ved hjælp af en kombination af radiologvurderet BI-RADS-densitetsscore og computervurderet parenchymal teksturmarkør, MTR, der er blevet undersøgt via et computerprogram, der er udviklet i samarbejde med Datalogisk Institut på Københavns Universitet. Densiteten blev kodet i henhold til fjerde udgave af BI-RADS-densitetskoden, og MTR-markøren blev opdelt fra 1 til 4.

Computerprogrammet tegner brystet ind ved at læse samme billeder som mammografien og udregner en slags gennemsnit over brystets densitet. Udover, at programmet læser brystet mere grundigt, er en fordel, at det er en metode, som er objektiv, påpeger My Catarina von Euler-Chelpin.

I studiet blev i alt 55.350 kvinder screenet fra 1. november 2012 til 31. december 2013. Komplette data var tilgængelige for 54.997 kvinder, hvoraf 28 procent havde BI-RADS-densitetsscore 1, 40 procent score 2, 27 procent score 3 og fem procent score 4.

Resultaterne viste, at der var en stærk sammenhæng mellem densitet og tekstur, men kombinationen førte til identifikation af undergrupper med forskellig sensitivitet. Sensitiviteten var høj, cirka 80 procent, hos kvinder med BI-RADS-densitetsscore 1 og MTR-markører 1 eller 2. Følsomheden var lav, 67 procent, hos kvinder med BI-RADS-score 2 og MTR-markør 4. For kvinder med BI- RADS-scorer 3 og 4, blev den allerede lave sensitivitet yderligere reduceret for kvinder med MTR-markør 4. Specificiteten var 97-99 procent i alle undergrupper.

My Catarina von Euler-Chelpins posterpræsentation torsdag morgen mødte stor opmærksomhed.

”Alle kender BI-RADS, men ikke MRT, så der var mange, der var interesserede. Computerprogrammet er stadig under udvikling og skal forfines noget mere. Så der er noget tid til, at det eventuelt bliver en del af screeningsprogrammet,” siger My Catarina von Euler-Chelpin.

Udover My Catarina Euler-Chelpin er Martin Lillholm, Ilse Vejborg, Mads Nielsen og Elsebeth Lynge forfattere på studiet.

  • Oprettet den .
  • Sidst opdateret den .
  • Læst: 1805