- først med nyheder om afdækning af sygdomme

Biomarkører og screening stod højt på WCLC-dagsordenen

Screening for lungekræft med CT-scanninger, koblet med forskellige biomarkører, har været et gennemgående tema på årets WCLC, hvor tre ud af syv studier fokuserede på screening for lungekræft ved et symposium med de mest spændende undersøgelser.

”Budskabet i år var, at der ikke er tvivl om, at screening virker, men vi kan godt blive bedre til at udvælge dem, der skal screenes. Vi skal finde dem med højest risiko og undgå overforebyggelse. Det bliver vi klogere på hele tiden,” siger Zaigham Saghir, ph.d. og afdelingslæge ved Herlev-Gentofte Hospital.

”Men vi er allerede der nu, hvor vi ser gode resultater, så det er bare at komme i gang med at screene de relevante personer med høj risiko og så løbende blive bedre til at differentiere patienterne.”

Biomarkører tager scenen

To ud af de tre fremlagte screeningstudier afprøvede biomarkører, mRNA og autoantistoffer, som middel til at effektivisere screening og at risikostratificere patienterne yderligere. De første tal fra de fremlagte studier peger på en positiv effekt på overlevelse, men intet endeligt foreligger.

”På årets WCLC2019 har der været et konkret fokus på at teste biomarkører i forbindelse med screening. Nu kan vi sige, at nogle biomarkører ser lovende ud, og så bliver vi klogere de næste år,” siger Zaigham Saghir. 

Det var også et gennemgående tema for WCLC 2019, at der er meget på trapperne, men meget lidt som egentlig rykker ved praksis i Danmark, siger Erik Jakobsen, lektor på Syddansk Universitet og overlæge i lungekirurgi ved Lillebælt Sygehus.

”Ved sidste års konference var der store studier, der blev præsenteret, som rykkede meget, men i år har det i højere grad været raffineringer af tidligere studier. Det er nok meget kendetegnende for årets kongres, at der ikke er noget nyt, som flytter vores hverdag og virkelighed derhjemme. I stedet har der været en del studier, som peger på, hvor vi er på vej henad, og som i løbet af de næste år vil rykke tingene,” siger Erik Jakobsen.

Screening for tilbagefald

En stor del af abstracts på årets konference kigger på, hvad der skal ske efter kirurgi, og hvordan der skal screenes for tilbagefald. Og her er biomarkører særligt i fokus.   

”Ét af studierne er i færd med at undersøge, hvad der sker, hvis man bruger cancerspecific mRNA i plasma som biomarkør efter operationen til at vurdere, om der er tilbagefald, og om der skal sættes ind med adjuverende behandling, før CT-scanningen kan bekræfte tilbagefald,” siger Erik Jakobsen.

Ligesådan er der studier, som kigger på carcino embryonisk antigen (CEA) i serum som biomarkør for tilbagefald, før en CT-scanning vil afsløre det.

”Et af vores problemer er, at vi kommer for sent ind i behandlingen af metastasen, fordi vi først opdager den, når den giver symptomer. En ret stor del af lungekræftpatienterne får metastaser i hjernen og knoglerne, og der er en CT-scanning ikke særligt god. Hvis vi kan bruge CEA til at vurdere, om der er tilbagefald tidligere, kan vi vælge at anvende den dyrere PET/CT- eller MR-scanning til at stille diagnose af metastaser,” siger Erik Jakobsen og slutter:

”Det interessante er her, at det vil være en billig løsning, og det vil formentlig forbedre effekten af den adjuverende behandling, hvis vi kan starte den tidligere.”

  • Oprettet den .
  • Sidst opdateret den .
  • Læst: 3114