- først med nyheder om afdækning af sygdomme

”Vi finder en kraftig sammenhæng mellem forhøjet suPAR-værdi og risiko for udvikling af apopleksi hos patienter med atrieflimmer, siger Oscar Westin, der sammen med Jens Friberg forsker i biomarkøren.

Ny viden om biomarkøren suPAR

ESC 2018: For overlæge Jens Friberg handler dette års ESC i høj grad om at finde ny viden og ligesindede med interesse i måling af biomarkører i forbindelse med risikovurdering af patienter med atrieflimmer.

Selv forsker han i biomarkøren suPAR (soluble urokinase Plasminogen Activator Receptor), der bidrager til klinisk vurdering af, hvilken behandling patienter med atrieflimmer skal have.

”Andre har forsket i måling af andre biomarkører, og der er lovende resultater, som jeg interesserer mig for her på ESC. De nyere resultater går både på bedre vurdering af risiko for blødninger og for apopleksi,” siger han.

”På Hvidovre har vi i adskillige år rutinemæssigt målt suPAR når hjertepatienter bliver indlagt, og vi har nu data på mere end 30.000 patienter,” siger Jens Friberg, som på ESC opsøger studier og forskere, der i lignende bestræbelser forsker i andre biomarkører.

”Vi kigger på, om biomakøren suPAR kan hjælpe os med at prognosticere patienter med atrieflimmer med hensyn til risikoen for apopleksi,” siger Jens Friberg og referer til det arbejde, der bl.a. planlægges til at være læge Oscar Westins Ph.d.-studie.

suPAR afspejler bl.a. immunaktiviteten i blodet, og måling af suPAR-niveauer kan fungerer som en markør for patientens risiko for sygdomsforværring.

”Normalt bruger vi den kliniske score CHA2DS2-VASc til at vurdere risikoen for apopleksi – hvilket igen indikerer behovet for at igangsætte blodfortyndende behandling. Men med vores forskning håber vi at kunne forbedre risikovurderingen ved at bruge den biokemiske markør,” siger han.

Jens Friberg, Oscar Westin og holdet bag forskningen håber, at suPAR vil få en rolle i fremtidens risikovurdering, sammen med CHA2DS2-VASc. Oscar Westin har præsenteret de indledende resultater ved dette års kongres.

”Vi finder en kraftig sammenhæng mellem forhøjet suPAR-værdi og risiko for udvikling af apopleksi hos patienter med atrieflimmer. For hvert fordobling af plasma suPAR øges risikoen for apopleksi med 50 procent. Dette er uafhængigt af CHA2DS2-VASc-score,” siger Oscar Westin.

”Vores mål er at blive bedre til at sikre, at de rigtige patienter får den rigtige behandling. Vi arbejder for, at de patienter med lav risiko ikke sættes i behandling og de med høj risiko får behandling,” siger Jens Friberg.

  • Oprettet den .
  • Sidst opdateret den .
  • Læst: 1572