Efter ti år er stille blodpropper lige så farlige som diagnosticerede

Dødeligheden efter en stille blodprop i hjertet (silent MI) er den samme som for en diagnosticeret blodprop i hjertet set over en ti-års periode. Og sammenligner man med dem, der ikke har haft blodpropper, har dem med den stille blodprop også en højere risiko for død, alvorlig blodprop og hjertesvigt.

Det er islandske forskere, der for første gang har undersøgt langtidseffekten af den stille blodprop og samtidig konstaterer, at den ikke alene er hyppigere forekommende end den diagnosticerede, men også udgør et underkendt offentligt sundhedsproblem. Den stille blodprop er typisk noget mindre end den diagnosticerede blodprop.

Studiet viser, dødeligheden blandt dem med stille blodprop efter tre år var den samme som for dem uden blodprop, men lavere end for dem med diagnosticeret blodprop. Efter 10 år var der ikke længere forskel på dødeligheden blandt dem med stille blodprop og dem med diagnosticeret blodprop. Og dem med den stille blodprop havde større risiko for at dø end dem uden blodprop. 

Ifølge forskerne berettiger resultaterne ikke til at tale for rutinemæssig screening for stille blodpropper. Til gengæld mener de, at lægerne bør tage risikoen meget alvorlig og fokusere på forebyggelse, som vil kunne mindske forekomsten af alle slags blodpropper. Hvorvidt en tidligere påvisning af den stille blodprop vil kunne forebygge nogle af tilfældene og dermed reducere langtidsvirkningerne kræver dog yderligere studier, påpeger forskerne.

Forebyggende behandling med acetylsalicylsyre, statiner og betablokkere vil formentlig mindske dødeligheden efter diagnosticerede blodpropper, lige som diagnosticeringen af en blodprop kan ændre risikoprofilen, fordi mennesker, der ved, de har haft en blodprop, har mindre sandsynlighed for at fortsætte med at ryge.

Det islandske studie bygger på undersøgelser af 935 mennesker i Island og er netop publiceret i JAMA Cardiology.