Skip to main content

- først med nyheder om afdækning af sygdomme

Stor anerkendelse til førende forsker i HPV-relateret kræft

Professor Susanne Krüger Kjær har modtaget den kliniske KFJ-pris 2020. Hendes innovative forskning har haft afgørende betydning for tidlig diagnostik og forebyggelse af gynækologisk kræft, herunder for udviklingen af HPV-vaccinen.

Hun er internationalt anerkendt for at forske i sammenhængen mellem HPV-virus og livmoderhalskræft.

Fra de første grundvidenskabelige opdagelser til implementeringen af HPV-vaccinen i klinisk praksis; professor på Rigshospitalet Susanne Krüger Kjær har været med hele vejen. I dag leder hun en velanset forskergruppe under Kræftens Bekæmpelses afdeling for Virus, Livsstil og Gener. Gruppen forsker primært i sammenhængen mellem HPV-virus og gynækologiske kræftformer, men beskæftiger sig også med andre HPV-relaterede kræftformer samt ovariekræft. Som anerkendelse for sin store forskningsmæssige indsats har Susanne Krüger Kjær netop modtaget den kliniske KFJ-pris fra Kirsten og Freddy Johansens Fond. En pris som uddeles af Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet.

I indstillingen til prisen står følgende:

Professor Susanne Krüger Kjær er internationalt anerkendt for sin unikke og innovative forskning inden for cancerepidemiologi. Hun har sat Danmark på verdenskortet inden for ovariecancer, og hun er pionér i arbejdet med sammenhængen mellem HPV-infektion og cancer, specielt livmoderhalskræft, hvor hun er en af de mest citerede forskere i verden. Hun leder en stor og velanset forskergruppe, med flere omfattende igangværende cancerforskningsprogrammer. I Danmark og internationalt har Susanne Krüger Kjærs forskning haft stor konkret betydning for forebyggelse og tidlig diagnostik af gynækologisk cancer, herunder især livmoderhalskræft.

Susanne Krüger Kjær er selvsagt glad for prisen – især fordi det er en klinisk pris.

”Det ligger både mig og mit forskerteam meget på sinde, at vores forskning hurtigst muligt kommer patienterne og folkesundheden til gavn – både i Danmark, men også internationalt,” siger hun.

En af verdens mest citerede forskere

Susanne Krüger Kjær har gennem årene samarbejdet med mange forskellige internationale forskere om at dokumentere sammenhængen mellem HPV og kræft. Undervejs er hun blevet en af verdens mest citerede forskere. Det mangeårige arbejde kulminerede med udviklingen af en HPV-vaccine, som blev introduceret i Danmark i 2008. En vaccine, som i dag kan forebygge langt de fleste forstadier til - og tilfælde af livmoderhalskræft.

Det er især værdien af det internationale og tværfaglige samarbejde, som har ført til udviklingen af vaccinen, siger Susanne Krüger Kjær.

”Det er samarbejdet på tværs af den samlede ekspertise, som har været – og fremadrettet vil være – i stand til at løfte forskningen og implementere den i praksis.”

Ovariekræft får særlig opmærksomhed

Undervejs i karrieren har Susanne Krüger Kjær også beskæftiget sig med andre kræftformer. Især ovariekræft har hun haft særlig fokus på – og har det stadig, siger hun.

”Ovariekræft er en sygdom, som, når den bliver diagnosticeret, i omkring 75 procent af tilfældene har spredt sig. Dette med en dårlig overlevelse til følge. Vi ser i vores forskning på naturhistorien af sygdommen og på de faktorer, som har prognostisk betydning, således, at vi i dag kan bevæge os i retning af én mere personlig behandling af den enkelte kvinde.”

Foruden ovariekræft beskæftiger Susanne Krüger Kjær og hendes team sig med andre HPV-associerede kræftformer, bl.a. analkræft, hoved-halskræft, vulvakræft (kræft i skamlæberne) og peniskræft.

”Lige nu er vi i gang med dét. som faktisk er verdens største undersøgelse af vulvakræft. Vi har indsamlet mere end 1.300 vævsprøver fra kvinder med kræft i skamlæberne, som er opereret på forskellige danske hospitaler i løbet af de sidste mange år. Vævsprøverne skal undersøges for blandt andet HPV-virus. Det overordnede mål er at forbedre overlevelsen, men da mange kvinder med kræft i skamlæberne får mange og ubehagelige senfølger efter behandlingen, er et andet formål at mindske senfølgerne gennem en mere personlig tilpasset behandling,” siger Susanne Krüger Kjær. 

Forpligtelse til at hjælpe verdens fattige lande

For Susanne Krüger Kjær er det vigtigt, at hendes forskning gør en forskel – ikke kun for patienter i Danmark og i den vestlige verden, men også for patienter i mindre ressourcestærke lande. Det er vigtigt for hende, at forskningsresultaterne bliver bredt ud, så flere får gavn af dem.

"Vi har en forpligtelse til at løfte folkesundheden mere globalt specielt i verdens fattigste lande, hvor eksempelvis 80 procent af byrden af livmoderhalskræft findesVi har derfor et samarbejde med læger og sundhedspersonale omkring flere studier i Tanzania, hvor der er meget høj forekomst af HPV-kræftformer, bl.a. på grund af den ekstra byrde, som en høj forekomst af HIV-infektion udgør,” siger Susanne Krüger Kjær.

I forskningsgruppen undersøger de bl.a., om de befolkningen i Tanzania har de samme HPV-typer, som befolkningen i den vestlige del af verden, samt hvordan HIV og HPV spiller sammen; om HIV f.eks. er associeret med mere persisterende HPV-infektioner. Det er velkendt, at persisterende HPV-infektioner udgør en større risiko for udviklingen af f.eks. livmoderhalskræft

Yderligere dokumentation af HPV-vaccinens effekt

I Danmark er der lige nu fokus på særligt to større initiativer i forskningsgruppen.

”Vi arbejder stadig indgående med studier af HPV-vaccinens effekt. Vi ved den virker, men vi skal dokumentere dens effekt i ’den virkelige verden’, hvor alt ikke er så velkontrolleret, som det har været i de kliniske studier, der førte til godkendelsen af HPV-vaccinen. Vi har allerede vist, at i Danmark, som er et af de første lande i verden, der indførte vaccinen, har vaccinen ført til en nedgang i antallet af de sværeste celleforandringer i forstadierne til livmoderhalskræft,” siger Susanne Krüger Kjær:

Det andet initiativ – og det seneste skud på stammen – er, at forskerteamet nu skal i gang med et større studie af peniskræft i samarbejde med Rigshospitalet, Aarhus Universitetshospital og Vejle Sygehus.

”Vi ved, at halvdelen af alle tilfælde af peniskræft er HPV-relaterede – men der er rigtig meget, som vi stadig ikke ved om den sygdom,” siger Susanne Krüger Kjær:

  • Oprettet den .
  • Sidst opdateret den .
  • Læst: 1009