- først med nyheder om afdækning af sygdomme

Bekymrende stort fald i kræftdiagnoser under corona-nedlukning

Markant færre har fået stillet en kræftdiagnose under corona-nedlukningen i foråret, viser nyt registerstudie. Det kan betyde, at et stort antal kræftpatienter bliver opdaget i et sent kræftstadie, hvor behandlingsmulighederne er betydeligt ringere.

Det vurderer Jesper Fisker, administrerende direktør i Kræftens Bekæmpelse.

”Det er et voldsomt stort og bekymrende fald i antallet af diagnoser. Det er faktisk gået værre end frygtet,” siger Jesper Fisker i en pressemeddelelse fra Kræftens Bekæmpelse.

Udmeldingen kommer ovenpå det nye studie udgivet i tidsskriftet Acta Oncologica, der viser et fald på cirka 33 procent, når man sammenligner med de fem foregående år (2015 til og med 2019). Det svarer til 2.800 færre diagnoser. Tallene er indhentet fra landspatient- og cancerregistret.

Faldet i nye diagnoser er nogenlunde ens på tværs af køn, alder og kræfttype, viser studiet, og ses for både de mest alvorlige og livstruende kræftformer og for de, der typisk har en bedre prognose.

”Det store fald risikerer at få alvorlige konsekvenser for de mennesker, der ikke er kommet i behandling i tide og for deres familier. Kræft behandles jo mest effektivt, når den opdages og behandles tidligt. Sundhedsministeren og Sundhedsstyrelsen ønskede ellers udtrykkeligt, at kræft og andre livstruende sygdomme fortsat skulle behandles som normalt. Kræft holder ikke pause under corona, og patienternes rettigheder er de samme,” siger Jesper Fisker. 

Jesper Fisker opfordrer i presseteksten sundhedsvæsenet til, at man gør alt for at få indhentet den store nedgang.

Færre indløste kræftpakker

Den nye undersøgelse bliver understøttet af Kræftens Bekæmpelse egne beregning, der viser, at der er sket et samlet fald i antallet af henvisninger til kræftpakkeforløb i perioden marts til maj på i alt 7.126. Det er en reduktion på 19.6 procent, når man sammenligner med perioden umiddelbart før corona-nedlukningen, skriver Kræftens Bekæmpelse.

Den samme tendens er også observeret hos en række andre lande, der har lavet lignende opgørelser eksempelvis Storbritannien, USA, Holland, Norge, Sverige og Nordirland.

I England vurderer forskere, at forsinkelserne i kræftdiagnose under covid-19-pandemien her vil medføre en forringet fem års overlevelse på mellem fem og 17 procent, for de fire store kræftformer: brystkræft, lungekræft, tarmkræft og kræft i spiserøret, skriver Kræftens Bekæmpelse.

  • Oprettet den .
  • Sidst opdateret den .
  • Læst: 436