Når Magnus Heunicke siger vores - så mener han regeringens

- først med nyheder om afdækning af sygdomme

Første in vitro diagnostiske test af lungekræft på markedet

Det første og eneste in vitro-diagnostiske ROS1 immunhistokemi (IHC) produkt, VENTANA ROS1, er netop lanceret af Roche, som middel til identifikation af ROS1-positiv lungekræft.

VENTANA ROS1 er et kanin monoklonalt primært antistof, der kan afsløre forhøjet ROS1-proteinekspression, som overvejende findes hos yngre ikke-rygere, der tegner sig for en-to procent af alle tilfælde, som ikke er småcellet lungekræft (NSCLC).

Da disse typer kræft er sjældne kan brugen af ​​en ROS1 IHC biomarkør give et omkostningseffektivt og effektivt middel til at identificere tilfælde med forhøjet ROS1-proteinekspression, før det bekræftes af en anden metode, såsom ved fluorescens in situ hybridisering (FISH) eller næste generations sekventering.

"Vores meget følsomme ROS1-test er den første in vitro-diagnostiske IHC, der er tilgængelig for anbefalede retningslinjer for lungekræftprøvning, med den ekstra fordel, at der kan reageres hurtigt," siger Jill German, som er chef for Roche Tissue Diagnostics.

"Selvom dette er vigtigt i tilfælde af ikke-småcellet lungecancer i dag, undersøges ROS1 også i en række kliniske forsøg med andre kræftformer."

Behovet for nøjagtig klassificering af disse subtyper er blevet forstærket med indførelsen af ​​målrettede terapier, som har ændret lungekræftbehandlingen væk fra at være baseret kun på histologisk subtype, til inkorporering af en underklassificering, der involverer onkogene mutationer og fusioner.