Når Magnus Heunicke siger vores - så mener han regeringens

- først med nyheder om afdækning af sygdomme

Hver femte patient med myelomatose venter mere end et år på diagnose

Hver femte patient med myelomatose venter mere end et år på diagnosen, viser en undersøgelse, som Dansk Myelomatose Forening har udført i samarbejde med professor Niels Abildgaard fra Odense Universitetshospital.

Der er behov for en bedre indsats for at sikre tidlig diagnosticering af alvorlig sygdom, mener professoren.

”Knoglemarvskræft er forbundet med knogleskader, nyresvigt og andre alvorlige skader, som kan være permanente og invaliderende, derfor er tidlig opsporing særlig vigtig for denne patientgruppe. Vi kan se af undersøgelsen, at mange patienter har været hos deres praktiserende læge flere gange, uden at der opstår mistanke om den rette diagnose. Der er behov for at skabe noget awareness om diagnosen knoglemarvskræft,” siger Niels Abildgaard i en pressemeddelelse.

Spørgeskemaundersøgelse er i perioden 11.-24. oktober 2019 udsendt til 516 patienter diagnosticeret med myelomatose. Der er modtaget 237 gyldige besvarelser, svarende til en svarprocent på 46. Spørgeskemaundersøgelsen består af 37 spørgsmål om sygdom og behandling.

Undersøgelsen viser blandt andet, at 20 procent har gået med symptomer på sygdommen over et år, og yderligere 16 procent mere end et halvt år, inden den rette diagnose bliver stillet.

Den forsinkede diagnosticering af myelomatose og andre resultater af spørgeskemaundersøgelsen er et af hovedtemaerne, når patientforeningen Dansk Myelomatose Forening i samarbejde med International Myeloma Foundation torsdag den 7. november arrangerer seminar på Nyborg Strand Hotel & Konferencecenter. Godt 250 patienter, pårørende og repræsentanter fra sundhedsvæsenet deltager.

”Kræft i knoglemarven er en alvorlig sygdom, der griber ind i tilværelsen. Derfor oplever vi en stor interesse for arrangementer som dette seminar i Nyborg, hvor patienter og pårørende kan få svar på en masse relevante spørgsmål,” siger formand for Dansk Myelomatose Forening Søren Dybdahl.

Der er ifølge Dansk Myelomatose Studie Gruppe omkring 2.350 patienter i Danmark diagnosticeret med myelomatose.