Når Magnus Heunicke siger vores - så mener han regeringens

- først med nyheder om afdækning af sygdomme

Kræftens Bekæmpelse: Ulrich Fredbergs gode resultater må ikke sættes over styr

Før coronakrisen bad Kræftens Bekæmpelse Sundhedsstyrelsen og Danske Regioner om at vurdere, om tilbuddet med lavdosis CT på Diagnostisk Center i Silkeborg gav patienterne en fordel.

Det oplyser administrerende direktør i Kræftens Bekæmpelse, Jesper Fisker.

Diagnostisk Center ved regionshospitalet i Silkeborg har gennem flere år diagnosticeret betydeligt flere kræfttilfælde i de tidlige stadier end det øvrige Danmark. Dansk Lunge Cancer Registers nationale årsrapport for 2018 viser, at 38,5 pct. af de lungekræftpatienter, der i 2018 blev henvist til radiologisk undersøgelse på Silkeborg Sygehus, fik stillet diagnosen allerede i stadie 1 af sygdommen. På landsplan var det kun tilfældet for 20,6 pct. af lungekræftpatienterne. 

"Disse gode resultater må endelig ikke sættes over styr," siger Jesper Fisker.

Han henviser til balladen på Diagnostisk Center, som kulminerede i denne uge med fyringen af den ledende overlæge Ulrich Fredberg. Fyringen skete ved et møde med hospitalets ledelse, og den begrundes i omfattende samarbejdsproblemer i en sag, hvor en række patienter efter hospitalsledelsens mening ikke er blevet tilbudt den rigtige scanning for lungekræft. Ifølge Sundhedsstyrelsens reviderede retningslinjer fra 2019 må lavdosis ct ikke tilbydes, hvis der er den mindste risiko for, at en patient har lungekræft. Alle skal have fuld CT skanning.

Ulrich Fredberg afviser hopitalsledelsens kritik, for ifølge ham bryder alle hospitaler retningslinjerne, fordi ingen har mulighed for at opfylde dem, da de radiologiske afdelinger ikke har ressourcer til at undersøge alle patienter med minimal risiko for kræft med fuld CT skanning.

Hospitalsledelsen stoppede den 4. marts 2020 tilbuddet om lavdosis-CT-skanning i Silkeborg til patienter, som ikke opfylder kravene til at komme i lungekræftpakken.

"Gået i hårdknude"

En af årsagerne til den tidlige diagnosticering i Silkeborg kan være anvendelsen af lav dosis CT scanninger som alternativ til almindelig røntgen, skriver Jesper Fisker. Det har imidlertid været genstand for en faglig debat, der "tilsyneladende er gået i hårdknude".

"Derfor har vi i december 2019 bedt Sundhedsstyrelsen og Danske Regioner om, at vurdere baggrunden for forskellen mellem regionshospitalet i Silkeborg og resten af landet i det samlede patientforløb med henblik på at afgøre, hvad der er bedste praksis for disse patienter," skriver han og fortsætter:

"Kræftens Bekæmpelse ser gerne, at denne vurdering gennemføres så hurtigt som corona-situationen tillader det gennem involvering af alle relevante parter".