Når Magnus Heunicke siger vores - så mener han regeringens

- først med nyheder om afdækning af sygdomme

Langtidssyge efter covid-19 lider muligvis af flere forskellige syndromer

Det er svært at stille en diagnose for de patienter, som er langtidssyge af covid-19, da der endnu ikke er fremlagt evidens for, hvordan patienternes symptomer skal diagnosticeres og eventuelt behandles. Et nyt metastudie foreslår, at der er tale om fire forskellige syndromer.

For de fleste mennesker har Covid-19 et kort og forholdsvist mildt sygdomsforløb, men hos andre er sygdommen meget langvarig med symptomer som for eksempel vedvarende træthed, smerter, koncentrationsbesvær og åndenød i op til flere måneder. Beretninger om, at de langtidssyge patienter udmattes efter blot en kort gåtur er almindelige. Tilstanden, som det endnu er uvist, hvor lang tid kan vare, har ingen diagnostisk betegnelse, og patienternes symptomer kan være vidt forskellige.

I et nyt britisk metastudie, der er udført af de britiske sundhedsmyndigheder (NIHR), og offentliggjort i British Medical Journal, lyder analysen, at de langtidssyge patienter kan være ramt af fire forskellige syndromer. I studiet betegnes patientgruppen som longhaulere.  

Ingen endelig konklusion

Elaine Maxwell, førsteforfatter og leder af NIHR’s Center for Engagement and Dissemination, siger om studiet: 

”Vi siger ikke, at vi har identificeret fire endelige syndromer. Vi rejser dette som en mulighed – og en mulig forklaring på, hvorfor så mange mennesker føler, at de ikke bliver troet eller hørt, og ikke får adgang til understøttende behandlinger. ”

Elaine Maxwell og et team af forskere og læger har gennemgået den eksisterende evidens på området og interviewet post- og ikke-hospitalsindlagte patienter. Og de anslår, at langvarig covid-19 sygdom ikke synes at kunne være blot et syndrom. De forslår i stedet, at patienterne lider af et af følgende syndromer: Post-intensiv behandling, postviralt træthedssyndrom eller langvarigt covid-syndrom.

Den manglende mulighed for at få en korrekt diagnose og en anerkendt og korrekt behandling kan desuden, ifølge forskerne, føre til endnu et syndrom, et mentalt syndrom. Dette fjerde syndrom er en konsekvens af, at en manglende diagnose kan påvirke patienternes psyke negativt. Det gælder især de ikke-hospitaliserede patienter, som aldrig blev formelt diagnosticeret:

”Det er uklart, om alle har de samme manifestationer. Mange forskere og sundhedspersonaler er forsigtige med at tilskrive alle de rapporterede problemer en enkelt diagnose, ”skriver rapportens forfattere og uddyber:

”Manglen på en enkelt diagnostisk kategori mindsker dog på ingen måde den reelle og ofte alvorlige fortsatte indvirkning, som det at leve med covid-19 har på folks liv. Behandling og support er nødvendig nu, og skal nødvendigvis være baseret på ekspertkonsensus, levet erfaring, samt nye forskningsresultater,” lyder det.

Langvarig rapportering af symptomer
Det britiske sundhedsvæsen har anslået, at frem til 5. juni i år var mere end 95.000 patienter blevet indlagt på hospitaler i hele England med Covid-19, og det vurderes, at 45 procent af disse vil have brug for løbende støtte. Tal fra den britiske Covid Symptom Study-app, som har mere end fire millioner regelmæssige brugere, antyder, at et betydeligt antal mennesker rapporterer symptomer i en måned, og at mellem 10 og 20 procent ​​rapporterer komplikationer i en endnu længere periode.

 Reviewet understreger, at selv om der mangler data, har flere små undersøgelser rapporteret "bemærkelsesværdigt ensartet fund", der udfordrer antagelsen om, at de fleste mennesker kommer sig efter "milde" infektioner inden for to uger og mere alvorlig sygdom inden for tre uger.

Undersøgelserne viste desuden, at patienterne oplever en bred vifte af tilbagevendende symptomer, som påvirker åndedrætssystemet, hjernen, det kardiovaskulære system og hjertet, nyrerne, tarmen, leveren og huden. Det gælder uanset, om patienterne har været indlagt. Rapporten fastslår, at disse symptomer varierer i intensitet og varighed og ikke nødvendigvis optræder på en lineær eller sekventiel måde.

Som en del af reviewet afholdt forskergruppen også en fokusgruppe med 14 medlemmer af en britiske Facebook-gruppe for Covid-19 longhaulere. Dette møde viste, at patienterne grundet diagnostisk usikkerhed følte, at opfattelsen af Covid-19 som en akut luftvejssygdom var med til at skabe et vildledende indtryk af, at alt andet er et 'mildt tilfælde’, som kun kræver to uger for at blive rask. Denne opfattelse kunne føre til sen diagnostik og behandling. Patienterne sagde desuden, at de foretrak et velinformeret ”vi ved det ikke” fremfor modstridende meddelelser fra forskellige sundhedspersonaler.