- først med nyheder om afdækning af sygdomme

Region Syds patologer håber på mere effektive arbejdsforhold ved digital omstilling

Kræftdiagnoser skal ikke længere stilles ved hjælp af mikroskoper i Region Syddanmark, melder regionen. De skal i stedet erstattes af digitale billeder af vævs- og celleprøver, der vises på computerskærm, hvor ud fra diagnosen så stilles.

Både scannere, servere og journalsystemer på de fire patologiske afdelinger i regionen er nu klar. Det samme er personalet, som har været i gang med en med omlægning af arbejdsgangene og træning, så digitaliseringen gradvist er gået i gang fra 30. november.

Digitaliseringen vil blandt andet styrke samarbejdet mellem patologiafdelingerne ved at sikre hurtig udveksling af patientprøver, give hurtigere tilgang til patientens tidligere vævsundersøgelser i form af arkivmateriale og give regionen mulighed for at øge brugen af kunstig intelligens. 

Ledende overlæge på afdelingen for klinisk Patologi på Odense Universitetshospital, professor Niels Marcussen, udtaler i en pressemeddelelse fra regionen:   

”I praksis betyder det blandt andet, at hvor mikroskopiprøver i dag sendes med taxa eller bud mellem patologiafdelingerne i Region Syddanmark for samarbejde omkring diagnoser, vil speciallægerne fremadrettet kunne tilgå materialet direkte digitalt. Det sparer tid, som kan have stor betydning for patientbehandlingen.”

Han suppleres af specialeansvarlig overlæge, Klinisk Patologisk Anatomi på Sydvestjysk sygehus, Niels Korsgaard:    

”Fremadrettet vil to eller tre personer kunne se samme billede på skærmen samtidig i stedet for en efter en gennem mikroskopet. Og man vil også kunne se samme billede, selvom man sidder forskellige steder i landet, og skrive forklarende tekst eller markere interessante ting på billedet på skærmen.

Kunstig intelligens i kikkerten

Digitaliseringen betyder også, at man fremover vil kunne bruge kunstig intelligens, hvor teknologien kan kodes til at hjælpe lægerne med at diagnosticere. Det kunne f.eks. være i form af automatisk billedanalyse, som er en del af det diagnostiske arbejde.  

Ledende overlæge Marianne Waldstrøm fra Sygehus Lillebælt udtaler i pressemeddelelseen:   

”Vi ser et stort potentiale i brugen af kunstig intelligens. Det kan understøtte de korrekte diagnoser og åbner mulighed for at reducere det manuelle arbejde, så vores faglighed kan komme i spil til andre formål.” 

Bedre arbejdsmiljø

Erfaringer fra udlandet tyder desuden på, at ergonomien foran computerskærmen er bedre end ved brug af mikroskopet.  

Ledende bioanalytiker fra Sygehus Sønderjylland Kristina Malund Elmkær udtaler i pressemeddelelsen:   

”Man sidder bedre ved computerskærmen, og vores håb er derfor, at den nye teknologi også får en positiv betydning for medarbejdernes arbejdsmiljø.” 

Regionens rådsmænd er begejstrede

Omstillingen er til dels for at imødekomme fremtidens udfordringer, så flere patienter udredes hurtigere. Mette Bossen Linnet (V), der er formand for Digitaliseringsudvalget i regionen, udtaler i en pressemeddelelse:  

”Vi ved, at antallet af kræftpatienter vil stige de kommende år - både på grund af befolkningstilvæksten og fordi, vi bliver ældre end vores forældre og bedsteforældre blev. Dermed stiger behovet for analyser og diagnosticering også. Ved at digitalisere patologien på vores sygehuse kan vi tilbyde syddanskerne endnu bedre kvalitet i patientbehandlingen - på tværs af hele regionen. Patienterne vil hurtigere og mere effektivt få svar på væv- og celleprøvesvar i forbindelse med eller ved mistanke om en kræftsygdom. Vi styrker desuden det faglige samarbejde på tværs af vores sygehuse. Og så tager vi samtidig et stort og spændende skridt ind i den digitale verden med muligheder inden for kunstig intelligens.”

  • Oprettet den .
  • Sidst opdateret den .
  • Læst: 444