Brutal fyring af Fredberg rammer hospitalsledelse som en boomerang

- først med nyheder om afdækning af sygdomme

Digital behandling af blodtryk på vej

Metoder til bedre at kunne forudsige risiko for forhøjet blodtryk og diabetes og bedre behandling heraf er på vej ind i mobiltelefonen.

Det er Michael Hecht Olsen, speciallæge i kardiologi og leder af Hypertensionsklinikken ved Holbæk Sygehus, der sammen med sine ph.d.-studerende længe har forsket i en bedre opsporing af patienter med forhøjet blodtryk og lige nu er i gang med at udvikle en app til telefonen. App’en vil gøre det muligt for lægen at være i løbende kontakt med både sygehus og patient, hvilket også vil sikre en bedre behandling og skabe mere sammenhæng i sundhedsvæsenet.

”Det er ikke nok, at vi ved, hvilken behandling der er bedst for den enkelte. Den skal også implementeres, og her er den praktiserende læge en nøgleperson,” siger Michael Hecht Olsen.

Han understreger, at der ligger en stor opgave for den praktiserende læge i at guide patienten igennem de mange kostråd og livsstilsændringer, som hele tiden ændrer sig, og at det også er denne opgave, som forskerne i Holbæk gerne vil gøre lettere for lægen.

En app med tre indgange

Løsningen på problemet er app’en, som kaldes elektronisk beslutningsstøtte. Den vil få en brugervenlig udformning med tre indgange. En indgang for hospitalslægen, en indgang for den praktiserende læge og en for patienten. Med afsæt i sundhedsdata fra den konkrete patient vil lægerne kunne udveksle viden om den optimale behandling for netop denne patient. Samtidig vil patienten kunne stille spørgsmål og få svar løbende. Der bliver også mulighed for at indbygge forskellige elementer, der kan holde modet oppe og give patienten små skub i den rigtige retning. Det kunne eksempelvis være en påmindelse om at huske at hente medicin på apoteket. Desuden kommer den til at indeholde vejledning om bivirkninger og sund livsstil.

”Appen vil primært være et redskab for lægen. Men det handler i ligeså høj grad om at sikre, at patienten forstår, hvorfor han skal tage sin medicin. Viden og indsigt er forudsætningen for, at man forbliver i behandling og ikke falder fra. Det gælder især for patienter, som af forskellige årsager ikke magter at være i kontakt med sundhedsvæsenet. Dem vil vi rigtig gerne gøre en indsats for at nå,” siger Michael Hecht Olsen.

Nedbryder grænser mellem sektorer

På Holbæk Sygehus er der særligt fokus på forskning i og behandling af hyppigt forekommende sygdomme. Derfor ser vicedirektør Knut Borch-Johnsen frem til, at udviklingen og afprøvningen af den nye app kommer i gang.

”Det er vigtigt, at vi på sygehusene har fokus på at dele vores viden, så den kommer flest mulige patienter til gode. Også dem, der har svært ved at fastholde et behandlingstilbud. På den måde bidrager vi til at mindske ulighed i sundhed. Samtidig er projektet et udtryk for, at der konkret bliver arbejdet med at nedbryde grænser mellem sektorerne i sundhedsvæsenet, når læger udveksler viden på tværs,” siger han.

Forsøgene med den nye app, som er under udvikling, vil finde sted i et samarbejde mellem Holbæk Sygehus, Steno Diabetes Center Sjælland og Steno Diabetes Center Odense.