Brutal fyring af Fredberg rammer hospitalsledelse som en boomerang

- først med nyheder om afdækning af sygdomme

Ledende overlæge: Vi kardiologer må ind på den digitale bane

”Min opfordring er, at vi kardiologer sætter os endnu mere ind i begrebet ’digital health’ og at vi melder os på banen, så vi bliver med til at forme, hvordan de digitale løsninger skal bruges i fremtiden,” siger ledende overlæge Niels Tønder, Kardiologisk afdeling, Nordsjællands Hospital, efter tre hektiske dage på ESC 2019 i Paris.

Begrebet ’digital health’ vælter ind over alverdens sundhedsvæsener. I Niels Tønders øjne er det – også – her det sker.

Som kliniker er han ligeså begejstret for de lægefaglige landvindinger, der præsenteres på kongressen, som sine kollegaer, men som forholdsvis nyudnævnt afdelingsleder, fascineres han stærkt af, hvad digitaliseringen byder på.

Kardiologerne er da også blandt de specialister, der i højeste grad støder på en fagre nye verdens muligheder og udfordringer. Det vidner dette års ESC i Paris om. Et utal af kendte og ukendte virksomheder fylder et kæmpe udstillingsområde og byder sig til med ligeså mange bud på digitale løsninger.

Ledende overlæge Niels Tønder har brugt en stor del af sin tid på ESC i Paris på at forstå mere om, hvad nutiden og fremtiden bringer.

”Jeg har ønsket at sætte mig ind i, hvad begrebet egentlig dækker. Hvor langt er vi, bl.a. med hensyn til evidens. Begrebet omfatter jo alt lige fra skypekommunikation, hjemmemonitorering, wearables til machinelearning og brugen af big data,” siger Niels Tønder.

Han ser det, han kalder et kæmpe uimødekommet behov hos f.eks. atrieflimren-patienter om at få hjælp til selv at monitorere deres sygdom. Bare for at nævne en flig af mulighederne.

”Og vi er nødt til at interessere os for det. Patienterne kommer til os og har informationer fra deres ’armbåndsure’ om hjerterytme osv. Det skal vi bruge bedst muligt,” siger Niels Tønder, der understøtter det arbejde, DCS og i Hjerteforeningen allerede nu er gået i gang med for at få sat nogle rammer op for, hvordan ’digital health’ skal forstås og bruges i dansk patientbehandling.

Han hører ikke til dem, der frygter den digitale fremtid. Men han mener, at udviklingen skal styres.

”Vi kardiologer har arbejdet med medico-teknologi i mange år. Og vi har været vant til, at det var testet og gennemdokumenteret før vi tog det i brug. Men nu kommer alt den nye teknologi ind af bagvejen. Patienterne tager det simpelthen med ind i konsultationen. Derfor skal vi passe på at holde vores sti rent. Vi skal være med til at sikre, at indførelsen sker så struktureret som muligt,” siger han men medgiver dog at lidt anarki må være tilladt i starten.

For Niels Tønder har dette års ESC skubbet til hans bevidsthed om, at han hjemme igen på afdelingen i endnu højere grad vil understøtte sine kollegaers nysgerrighed overfor området.