Brutal fyring af Fredberg rammer hospitalsledelse som en boomerang

- først med nyheder om afdækning af sygdomme

Smartphone kan afsløre atrieflimmer

ESC 2018: Tusinder af uopdagede tilfælde af atrieflimmer kan afsløres med en ny smartphone-app, der kan advare om risikoen ved at placere pegefingere foran telefonens kamera i et minut. 

Det viser resultaterne af en ny undersøgelse fra Universitetet i Hasselt, Belgien, hvor professor Pieter Vandervoort har testet appen på over 12.000 mennesker. Undersøgelsen blev lørdag præsenteret på ESCs kongres i München.

"De fleste mennesker har en smartphone med et kamera, som er alt hvad de behøver for at detektere atrieflimren. Dette er en billig måde at screene tusindvis af mennesker på for en tilstand, der bliver mere udbredt og kan få alvorlige konsekvenser, medmindre det behandles," siger Vandervoort.

Atrieflimren er årsag til 20-30 procent af alle slagtilfælde og øger risikoen for tidlig død, men udsigterne forbedres dramatisk med oral antikoagulationsbehandling. Udiagnostiseret atrieflimren er almindelig, og mange patienter forbliver ubehandlede. Opportunistisk screening anbefales hos personer over 65 år, men kræver tid, logistik og ressourcer.

DIGITAL-AF-studiet undersøgte gennemførligheden og effektiviteten af ​​screening for atrieflimren med en smartphone-app, der er medicinsk certificeret i EU. App'en blev gjort frit tilgængelig ved at offentliggøre en adgangskode i en lokal avis. Inden for 48 timer havde 12.328 voksne scannet koden og indskrevet sig i undersøgelsen.

Deltagerne blev instrueret til at bruge deres egen smartphone til at måle deres hjerterytme to gange om dagen i en uge. Hvis de havde symptomer som hjertebanken, åndenød eller træthed, blev de anbefalet at indskrive dem i appen. Appen bruges ved at holde venstre pegefinger foran smartphone kameraet i et minut, hvor fotoplethysmografi måler hjerterytmen.

Hjertrytmålingerne blev automatisk klassificeret som regelmæssig rytme, mulig atrieflimren, anden uregelmæssig rytme eller utilstrækkelig kvalitet. Målinger, der indikerer atrieflimren eller andre uregelmæssige rytmer, blev gennemgået af medicinske teknikere med erfaring i analyse af fotoplethysmografiske signaler under tilsyn af kardiologer.

Alle deltagere modtog en automatisk genereret rapport på deres smarphone med en kopi af deres rytmespor og en fortolkning. Dem med atrieflimren eller andre uregelmæssige rytmer blev rådet til at opsøge deres læge. Fire måneder senere modtog alle deltagere, der havde mindst en måling, som viste atrieflimren, et opfølgningsspørgeskema via e-mail om hvad de havde gjort i forlængelse af screeningsprogrammet.

Gennemsnittet af den screenede befolkning var 50 år, og 58 procent var mænd. I alt 9,889 (80 procent) deltagere havde regelmæssig (sinus) rytme, 136 (1,1 procent) havde atrieflimren, 2.111 (17 procent) havde andre uregelmæssige rytmer, og 191 (2 procent) havde målinger af utilstrækkelig kvalitet til analyse.

Den gennemsnitlige alder for den atriale fibrillationsgruppe var 63 år, og syv ud af ti var mænd. Tre fjerdedele havde ingen symptomer. Hos 38 patienter (28 procent) var atrieflimren ”vedvarende eller permanent” og registreret ved den første måling, og hos 98 (72 procent) var det ”paroxysmal”, hvoraf 13 tilfælde blev opdaget ved den første måling.

Spørgeskemaet blev afsluttet af 100 ud af 136 patienter med atrieflimren. Det viste, at 40 patienter havde fået en ny diagnose, hvoraf 21 (53 procent) konsulterede en læge for en bekræftelse. 60 patienter havde tidligere været diagnosticeret, hvoraf 17 (28 procent) havde justeret behandlingen efter at have set en læge.

"Bekræftelsen af ​​diagnoser fra medicinske teknikere viste, at appens fortolkninger var meget præcise, hvilket tyder på, at dette trin kunne blive væsentligt nedsat og muligvis udeladt fra et screeningsprogram. Ifølge vores undersøgelse skulle cirka 225 personer screenes for at detektere en ny atrialfibrillationsdiagnose. Dette er et acceptabelt afkast, givet de lave omkostninger," siger professor Vandervoort, der bemærker, at smartphones også er populære i ældre aldersgrupper, som har en større risiko for atrieflimren.

"Denne teknologi har reelt potentiale til at finde folk med tidligere ukendt atrieflimren, så de kan behandles."