Brutal fyring af Fredberg rammer hospitalsledelse som en boomerang

- først med nyheder om afdækning af sygdomme

Dansk-svensk projekt skal finde ud af, hvorfor børn får kræft

Et nyt stort forskningssamarbejde på tværs af Øresund skal ved hjælp af avanceret gendiagnostik finde svaret på, hvorfor børn får kræft. Målet er at blive bedre til at forebygge kræft hos børn og sætte ind med behandling tidligere, som er mere specifikt tilpasset den enkelte patient.

I forskningsprojektet, som har fået titlen COPE (interregional Childhood Oncology Precision medicine Exploration), skal danske og svenske forskere kortlægge arvematerialet hos alle børn med kræft og koble denne viden til andre data om patientens liv, sygdom og behandlingsforløb. Det er første gang i verden, at man prøver at kortlægge arvemateriale for alle inden for én sygdomsgruppe.

1.500 danske og svenske børn vil blive tilbudt at deltage i forskningsprojektet. Alle patienterne vil få lavet en omfattende genetisk analyse, både af deres eget arvemateriale og af kræftcellerne arvemateriale. Forskerne identificerer mutationer og kobler dette til deres viden om behandlingseffekt, akutte bivirkninger og senfølger hos patienterne.

Målet er, ifølge professor Kjeld Schmiegelow fra Rigshospitalets BørneUngeKlinik, som er leder af projektet, at vi om nogle få år i langt højere grad end i dag ved, hvorfor børn får kræft, og hvordan vi stiller tidligere diagnoser, hvor sygdommene er lettere at behandle samt hvordan vi behandler mest effektivt.

"Vi forestiller os, at om nogle få år, bliver hvert barn behandlet helt forskelligt, fordi de forskellige dispositioner i arvematerialet eller mutationer i kræftcellerne gør, at vi ved præcist, hvilken medicin der er bedst til hver patient," siger Kjeld Schmiegelow på Rigshospitalets hjemmeside.

Forskningsprojektet begynder 1. april og fortsætter de næste tre år frem. Der skal ansættes omkring 15 forskere, som fordeler deres tid mellem alle involverede hospitaler for på den måde at sikre udveksling af kompetencer og viden, der tilsammen kan sætte Øresundsregionen på landkortet som et af de stærkeste Nordeuropæiske forskningscentre inden for børnekræft. 

Involverede afdelinger og forskere:

  • Rigshospitalet. BørneUngeKlinikken ved professor i børnekræft, Kjeld Schmiegelow
  • Danmarks Tekniske Universitet (DTU), ved professor Ramneek  Gupta
  • Lunds Universitet, Lektor Kees-Jan Pronk
  • Skånes Universitetssjukehus, klinikchef Anders Castor