- først med nyheder om afdækning af sygdomme

Ny professor i fosterdiagnostik på Aarhus Universitetshospital

Læge og dr.med. Ida Vogel er 1. oktober ny klinisk professor i fosterdiagnostik på Aarhus Universitet og Aarhus Universitetshospital. Her udvikler og validerer hun nye genetiske metoder, så gravide kan tilbydes tidlig diagnostik og kompetent rådgivning i tilfælde af komplikationer.

Ida Vogel og hendes kolleger sikrer, at gravide bliver undersøgt med og behandlet på baggrund af de nyeste diagnostiske metoder. Det gælder både ift. screening af alle gravide og ift. diagnostik i de tilfælde, hvor fostret viser tegn på f.eks. misdannelser.

Den tidlige diagnostik hjælper også lægerne til at give den bedst mulige behandling i forbindelse med fødslen og spædbarns-perioden, ligesom den giver gravide mulighed for at tage eventuelle forholdsregler tidligt i forløbet, hvis fostret f.eks har en genfejl.

Som ny professor ønsker Ida Vogel at arbejde videre for, at dansk fosterdiagnostik kan bevare sin førende position internationalt. Danmarks unikke registre og data gør, at hun og kollegerne kan lave forskning, som er umulig – eller i bedste fald besværlig – i de fleste andre lande. Og udviklingen i fosterdiagnostikken følges med betydelig interesse af både samfund og sundhedsvæsen.

Ida Vogel fortsætter sideløbende som forskningsleder på Center for Fosterdiagnostik.

Professoratet delvist finansieret af Novo Nordisk Fonden. 

  • Oprettet den .
  • Sidst opdateret den .
  • Læst: 2188