Brutal fyring af Fredberg rammer hospitalsledelse som en boomerang

- først med nyheder om afdækning af sygdomme

Giv os et prioriteringsråd til at tage sig af diagnostikken

Skrevet af Kristian Lund d. 14 marts 2019.

Det sker at nye ideer er så indlysende, at man nærmest ikke fatter, at de ikke er realiseret forlængst. I den kategori falder Henrik Ullums opfordring om at skabe et prioriteringsråd til det diagnostiske område.

Henrik Ullum er til daglig overlæge ved Klinisk Immunologisk Afdeling på Rigshospitalet. Men i denne sammenhæng er han formand for LVS, Lægevidenskabelige Selskaber - i sig selv er det en god vægt, men Henrik Ullum har altså i tillæg også et speciale, som giver han en særlig indsigt i det diagnostiske område.

Synspunktet blev formuleret på en konference om 'Diagnostikkens rolle i fremtidens sundhedsvæsen' holdt i Chr. IVs gamle børsbygning i København 13. marts. Anledningen var offentliggørelsen af en rapport, som kortlægger synspunkterne om en fremtidig organisering af diagnostikken. 25 nøglepersoner i det danske sundhedsvæsen har bidraget, alt fra politikere som Liselott Blixt (DF), formand for Folketingets sundhedsudvalg, sundhedsøkonomen Kjeld Møller Pedersen, topfolk i regionerne anført af regionernes formand Stephanie Lose (V) og Erik Jylling, sundhedspolitisk direktør i Danske Regioner. Projektet er støttet af Roche Diagnostics. 

Henrik Ullum udtrykker selv behovet således: ”Der bør skabes faglig dokumentation, evidens og omkostningsanalyser, så vi kan vurdere de nye diagnostiske værktøjer, om de er gode nok, om det er nogen vi vil bruge, om deres kvalitet er høj nok til prisen,” 

Ifølge Henrik Ullum bør et prioriteringsråd sikre, at der foretages ”national og systematisk evaluering, prioritering og kvalitetskontrol af diagnostiske løsninger og medicoprodukter for at sikre, at kompetencer, teknologi og økonomiske ressourcer udnyttes bedst muligt.”

Han mener, at et prioriteringsråd inden for diagnostik og andet udstyr kan medvirke til sikre mere ensartet brug af metoder til udredning over hele landet. Det har han også ret i. Der i den grad brug for at hospitalsafdelinger får tillid til de metoder andre afdelinger anvender. I dag er det almindeligt at prøver gentages på hver eneste afdeling en patient ankommer til, fordi der ikke er tillid til håndteringen hos andre. Spild af tid og spild af penge. 

Der burde være travlt med at komme i gang med at føre LVS-formandens opfordring ud i livet. Vi kan imødese en tsunami af nye dyre diagnostiske muligheder, som kan løfte behandlingen af sygdomme til helt nye niveauer af kvalitet og præcision. Den proces skal følges tæt.

Indlysende skal denne prioriteringsopgave ikke lægges ind i det nuværende Medicinråd, hvor Steen Werner Hansen og Jørgen Schøler Kristensen residerer over de ny lægemidler. Medicinrådet har ellers – under radaren for de fleste - stukket en storetå ind i prioriteringen af udstyr med en anbefaling af, hvilken metode der skal anvendes til visse test på cancerområdet. Men det bør være en enlig svale.

Hvad det danske sundhedsvæsen har brug for lige nu er et prioriteringsråd, som blandt sine medlemmer omfatter de bedste læger vi har på det diagnostiske områder sammen med de mest kompetente indkøbere. Det råd skal evne at anbefale de bedste løsninger, og sørge for, at det er dem, som implementeres. Men dette råd skal også evne at se kommende diagnostiske muligheder og inspirere til ibrugtagning af perspektivrige teknologier. 

Derved får dette råd til opgave at passe på pengene, sikre at de gode løsninger implementeres nationalt - og så skal det pege på nye teknologier, som er værd at undersøge nærmere.

Det vil være en tydelig sidegevinst, hvis vi får et prioriteringsråd inden for udstyr. Det vil nemlig medvirke til at skabe et fokus på det diagnostiske område. Hidtil har diagnostikken levet i det skjulte, måske fordi beslutningstagerne på området ikke er vant til at promovere sig selv eller til at blive kigget over skuldrene.

Men det er møgærgerligt – diagnostikken skal ud og luftes, og det gælder da ganske særligt nu, da en historisk udvikling er sat i gang.

About the Author

Kristian Lund

Leave a comment

You are commenting as guest.