Brutal fyring af Fredberg rammer hospitalsledelse som en boomerang

- først med nyheder om afdækning af sygdomme

Hvorfor nøler Danmark dog med moderne HPV-screening

Skrevet af Kristian Lund d. 17 oktober 2018.

Når det gælder sundhed, er danskere forvænt med at få det bedste. Det tages reelt for givet, og derfor har danske kvinder også al mulig grund til at tro, at den metode, som landet har valgt til at screene dem for livmoderhalskræft, simpelt hen er den sikreste.

Men det er ikke tilfældet. Kendsgerningen er, at Danmark i modsætning til vores nabolande, Sverige og Norge, og også f.eks. Holland og England, tester alle kvinder, som er yngre end 60 år, med en gammel og mindre præcis metode – en såkaldt cytologibaseret screening, som afdækker celleforandringer - mens de andre lande anvender den mest moderne og mere præcise metode, den såkaldte HPV-test. Deres valg er uhyre logiske. Det baserer sig nemlig på den nyeste viden på området, og det har også ført til at de internationale guidelines anbefaler den moderne HPV-test. 

I Danmark er det derfor kun kvinder ældre end 60 år, som screenes med den mere effektive HPV-test.

Hele livmoderhalskræft-området er betændt i Danmark. Selve vaccinationsprogrammet er netop nu på vej ud af en truende krise, resultatet af en gevaldig kampagne, som startede med at piger følte sig ramt af alvorlige bivirkninger efter deres vaccination. Det førte til voldsomme tab af opbakning til vaccinationsprogrammet. Nu er den udvikling med stor kløgt og lodder og trisser vendt, og nu vokser tilslutningen hastigt. Æren for den udvikling tilfalder i høj grad Sundhedsstyrelsen.

Det forandrer bare ikke, at danskerne grundlæggende er skeptiske overfor forebyggende interventioner. Det gælder vacciner, men sandelig også screeninger. På det punkt er Peter Gøtzsche, detroniseret direktør for Nordisk Cochrane Center, en mester, og mange har troet på ham.

Samtidig er Danmark direkte hjemsøgt af livmoderhalskræft. Få lande har større forekomst af HPV-infektioner og af livmoderhalskræft end Danmark.

Derfor er det mærkeligt at Danmark holder fast i den billigere og mindre præcis metode. Kom det frem, kunne det svække interessen for at deltage i screeningsprogrammet, og mærkeligt er synderen Sundhedsstyrelsen, helten fra redningen af vaccinationsprogrammet.

Man kan også spørge sig selv om det er der, Danmark ønsker at se sig selv. Som et land, der ikke vælger det bedste til så følsomt et område.

Ikke desto mindre er Danmark fast besluttet på at trække udskiftningen af metode i langdrag. Sundhedsstyrelsen har nedsat en national styringsgruppe, som skal gennemføre en national plan for en kontrolleret, differentieret implementering af HPV-screening blandt 30-59-årige, som giver mulighed for at sammenligne den gamle og den moderne metode – og så kan Danmark træffe sin beslutning.

Hvis den plan gennemføres, så indrulleres danske kvinder i et gigantisk forsøg, hvor halvdelen af kvinderne screenes med den gamle og mindre præcise metode, mens anden halvdel screenes med den moderne metode. Først når dette studie har vist, at HPV-testen er bedst, kan den indføres. Vi taler om en forsinkelse på flere år.

Forklaringen er denne, ifølge medlem af Sundhedsstyrelsens styregruppe på området, Marianne Waldstrøm, ledende overlæge ved Klinisk patologi, Sygehus Lillebælt i Vejle, og formand for Dansk Kvalitetsdatabase for Livmoderhalskræft (DKLS):  ”I Danmark kan vi ikke helt omsætte den viden, som store randomiserede studier giver. Forklaringen er, at vi her har en højere forekomst af HPV-infektioner og af livmoderhalskræft. Desuden tager studierne ikke højde for den måde, som det danske sundhedsvæsen er organiseret på. Derfor har Sundhedsstyrelsen besluttet at indføre HPV-baseret screening gradvist i alle regioner, og hvor vi samtidig indsamler den viden, vi mangler for at vi kan beslutte, hvordan screeningsprogrammet indrettes bedst muligt.”

Er det ikke bare typisk for det danske sundhedsvæsen. Vi skal åbenbart opfinde den dybe tallerken – efter alle andre har gjort det. Og resultatet er så, at danske kvinder skal håbe på at de lander i den rigtige gruppe, som får den bedst screening.

Man skulle ellers tro, at beslutningen om metode var enkelt, når alle andre lande har valgt at følge guidelines og bruge den bedste metode.

Denne sag burde Folketingets sundhedsudvalg gå ind i.

About the Author

Kristian Lund

Leave a comment

You are commenting as guest.