Når Magnus Heunicke siger vores - så mener han regeringens

- først med nyheder om afdækning af sygdomme

Ulrich Fredberg er fortid på Regionshospitalet Silkeborg

Først kom en meget overraskende og lang pressemeddelelse med skarp kritik, trussel om fyring og navns nævnelse sent mandag aften. Og tirsdag eftermiddag kom så fyringen. Ulrich Fredberg er nu tidligere ledende overlæge på Diagnostisk Center, Regionshospitalet Silkeborg,

I en pressemeddelelse fra tirsdag aften hedder det, at Ulrich Fredberg og hospitalsledelsen er enige om, at parterne "i fællesskab er nået frem til den bedste løsning set i lyset af den nuværende situation". Der er nu indgået en fratrædelsesaftale, og Ulrich Fredberg har haft sidste arbejdsdag på Regionshospitalet Silkeborg.

Det er ikke hver dag, at en ledende overlæge bliver fyret på gråt papir og forud bliver kritiseret offentligt i en bidsk pressemeddelelse. Og det bliver ikke mindre opsigtsvækkende af, at Ulrich Fredberg også er et fremtrædende regionsrådsmedlem for Venstre og erklæret skarp kritiker af såvel sin egen hospitalsledelse som regionens ledelse.

Selv er han ikke i tvivl om, at fyringen netop skyldes hans kritik. For hospitalsledelsen derimod handler det om omfattende samarbejdsproblemer i en sag, hvor en række patienter ikke er blevet tilbudt den rigtige skanning for lungekræft.

Diagnostisk Center på Regionshospitalet Silkeborg har siden sommeren 2015 tilbudt lavdosis-CT-skanning til udredning af patienter med beskeden mistanke om lungekræft. Lungekræft kommer ofte snigende og har i den første lange tid ingen eller meget svage symptomer og bliver først opdaget, når det er meget svært at operere. Diagnostisk Centers metode har gået ud på, at man kunne henvise patienter med så vage symptomer, at de ikke sendes i kræftpakkeforløb, til en såkaldt lavdosis CT-skanning. Den scanning har så kunnet afsløre selv små kræftknuder langt bedre end den røntgen, som de praktiserend læger i reglen henviste til, og som indgik i Sundhedsstyrelsens daværende retningslinjer for lungekræftpakken.

Men 1. april 2019 kom der nye retninglinjer fra Sundhedsstyrelsen, som sagde, at patienter skal have fuld CT-skanning af brystkassen og maven ved selv lille mistanke om lungekræft. Fuld CT er endnu mere effektiv end lavdosis CT, men også langt mere ressourcekrævende for de mange patienter, hvor mistanken til lungekræft ikke er særlig stor, og Diagnostisk Center fortsatte med at give praktiserende læger mulighed for henvisning til lavdosis-CT ved mistanke om lungekræft på grund af ikke-specifikke, vage symptomer, rygning mv, hvor henvisningskriteriet til lungekræftpakken ikke er opfyldt.

"Hvis alle patienter skulle have foretaget fuld lungekræftpakke med kontrastforstærket CT lunger/øvre mave, skulle kapaciteten ca fem-dobles," siger Ulrich Fredberg.

PÅ mødet tirsdag eftermiddag drøftede parterne indholdet af Hospitalsenhed Midts pressemeddelelse fra tirsdag aften, hvori det blandt andet anføres, at Ulrich Fredberg har undladt at følge Sundhedsstyrelsens retningslinjer, selvom han har oplyst hospitalsledelsen om, at retningslinjerne overholdes.

"Parterne er enige om, at dette udsagn kan misforstås", hedder det i pressemeddelelsen. Efterfulgt af "det har ikke været hospitalsledelsens hensigt at tilkendegive, at Ulrich Fredberg bevidst har givet urigtige oplysninger til hospitalsledelsen."

Pressemeddelelsen giver et tydligt billede af, at man for syns skyld forsøger at sætte plaster på et sår, som dog mindst kræver en større operation og næppe nogensinde vil vokse sammen. 

"I hospitalsledelsen er vi enige om, at Ulrich Fredberg gennem årene har gjort en stor indsats for Diagnostisk Center. Både Ulrich og vi ser nu fremad. I hospitalsledelsen vil vi fra i morgen være til stede og tage dialogen med medarbejdere og ledere på Regionhospitalet Silkeborg," siger Claus Brøckner Nielsen, lægefaglig direktør, Hospitalsenhed Midt, således i pressemeddelelsen.

Mindst 93 patienter skal nu skannes på ny for lungekræft.