- først med nyheder om afdækning af sygdomme

Diagnostisk MR-scanning af prostata halter bagefter i Danmark

Danmark halter efter nabolandene, hvad angår diagnostik af prostatakræft via MR-scanning. Det betyder, ifølge professor Michael Borre, at mange patienter risikerer at blive fejlbehandlede.

Læs videre

 • Oprettet den .
 • Sidst opdateret den .
 • Læst: 450

Sundhedsstyrelsen: Der mangler robust dokumentation for lavdosis CT-scanning

Det er op til den billeddiagnostiske afdeling at vurdere, hvilken undersøgelse der er den rette for en given patient, selvom der er mistanke om lungekræft, forklarer Sundhedsstyrelsen i ny vejledning til den omdiskuterede lungekræftpakke.

Læs videre

 • Oprettet den .
 • Sidst opdateret den .
 • Læst: 570

Ny billeddiagnostisk metode kan spotte kræft i leveren tidligere

En ny superfølsom scanningsmetode kan finde tumorer i leveren langt tidligere, end det er muligt i dag. Metoden har høj specificitet, og det betyder, at lægerne desuden vil være i stand til at bedømme, hvilken type kræft det drejer sig om.

Læs videre

 • Oprettet den .
 • Sidst opdateret den .
 • Læst: 584

Parter i Silkeborgkonflikten glade for anerkendelse i Fredberg-sag

Det afføder stor respekt blandt Ulrich Fredberg og hans støtter, at Dansk Lunge Cancer Gruppe (DLCG) har anerkendt at gruppen har gengivet pakkeforløbet for lungekræft upræcist. Den upræcise udlægning af pakkeforløbet var medvirkende til, at Ulrich Fredberg tidligere i år blev fyret fra sin stilling ved Diagnostisk Center Silkeborg.

Læs videre

 • Oprettet den .
 • Sidst opdateret den .
 • Læst: 532

Fredberg-fyring bunder i misforståelse

Hospitalsledelsen i Region Midtjylland og Sundhedsstyrelsen har lænet sig op ad en udtalelse fra Dansk Lunge Cancer Gruppe (DLCG) i deres tolkning af pakkeforløbet for lungekræft. Nu anerkender formand for DLCG, Torben Riis Rasmussen, at udtalelsen ikke er en præcis gengivelse af pakkeforløbet.

Læs videre

 • Oprettet den .
 • Sidst opdateret den .
 • Læst: 527

PET/CT-scanninger præciserer brystkræftpatienters sygdomstadie

ESMO: Det er en fordel at bruge PET/CT-scanninger til at præcisere sygdomsstadie ved brystkræft og dermed behandlingsvalg, når kvinder med brystkræft er i høj risiko for spredning, viser nyt dansk studie fra Odense Universitetshospital.

Læs videre

 • Oprettet den .
 • Sidst opdateret den .
 • Læst: 1232

Hospitalsledelse: Vi kan ikke samarbejde med ledende overlæge og tænker på at fyre ham

I en helt, helt usædvanlig pressemeddelelse skriver Hospitalsenhed Midt i Region Midtjylland sent mandag aften, at hospitalsledelsen har meddelt ledende overlæge ved Diagnostisk Center på Regionshospitalet Silkeborg, Ulrich Fredberg, at man tænker på at afskedige ham.

Læs videre

 • Oprettet den .
 • Sidst opdateret den .
 • Læst: 1311

Biomarkører og screening stod højt på WCLC-dagsordenen

Screening for lungekræft med CT-scanninger, koblet med forskellige biomarkører, har været et gennemgående tema på årets WCLC, hvor tre ud af syv studier fokuserede på screening for lungekræft ved et symposium med de mest spændende undersøgelser.

Læs videre

 • Oprettet den .
 • Sidst opdateret den .
 • Læst: 3201