Brutal fyring af Fredberg rammer hospitalsledelse som en boomerang

- først med nyheder om afdækning af sygdomme

PET/CT-scanninger præciserer brystkræftpatienters sygdomstadie

ESMODet er en fordel at bruge PET/CT-scanninger til at præcisere sygdomsstadie ved brystkræft og dermed behandlingsvalg, når kvinder med brystkræft er i høj risiko for spredning, viser nyt dansk studie fra Odense Universitetshospital.

I studiet deltog 103 kvinder, som havde fået påvist brystkræft med stor risiko for spredning på diagnosetidspunktet. Det drejede sig for eksempel om kvinder med lokalfremskreden brystkræft, spredning til mange lymfeknuder eller en mere aggressiv variant af brystkræft. 

Kvinderne blev tilbudt FDG-PET/CT-scanning som supplement til den primære udredning af brystet for at undersøge, hvilken forskel scanningen vil kunne medføre i stadieinddeling og efterfølgende behandling.

Scanningerne afslørede, at cirka 40 procent af kvinderne flyttede til et andet sygdomsstadie, og at de skulle have en anden type behandling end ellers planlagt.

Studiets resultater er blevet præsenteret på årets virtuelle ESMO-kongres som e-poster (Abstrakt 250P), men også udgivet i tidsskriftet Breast Cancer Treatment and Research.

Masse af evidens for PET/CT forbedrer udredning

Det danske studier slår fast, hvad andre udenlandske studier også har vist, men det er stadig ikke en del af retningslinjer for udredning.

”Vi ved, at PET/CT har stor indflydelse på stadieinddeling og dermed det efterfølgende behandlingstilbud til kvinder i høj risiko for spredning på diagnosetidspunktet. Men PET/CT-scanning er stadig ikke en integreret del af retningslinjer for udredning af denne patientgruppe, og det kan undre,” siger Marianne Vognsen, reservelæge, ph.d.-studerende og formand for Foreningen for Yngre Onkologer. Hun er førsteforfatter på studiet. 

”Præcis udredning har stor betydning for disse kvinder, idet behandlingen for mange ændres fra et helbredende til et livsforlængende sigte. PET/CT viste også, at en stor del af kvinderne havde spredning til flere af de regionale lymfeknuder, som ikke var set ved den primære udredning, og som blandt andet medførte ændring i patienternes strålebehandling,” siger Marianne Vogsen.

PET/CT er en fast del af udredning på OUH

PET/CT-scanningerne er dog allerede en del af udredningen af højrisiko brystkræftpatienter på Odense Universitetshospital, fortæller Marianne Vogsen.

”Alle med lokalfremskreden brystkræft eller klinisk mistanke om stor lymfeknudeinvolvering udredes med PET/CT på OUH, som her har erstattet den traditionelle udredning med CT og knogleskintigrafi.”

Hun fortæller også, at en begrænsning ved studiet var, at fundene fra PET/CT ikke blev sammenlignet med traditionel CT-scanning og knogleskintigrafi, som også ville have ændret behandlingsvalget for en andel af patienterne. Dette er imidlertid belyst i tidligere studier, der entydigt falder til fordel for PET/CT, og da det er en stor fordel for patienter og hospital, at der kun skal laves én scanning, har man i dette studie fokuseret på at belyse behandlingskonsekvenserne af udredningen med PET/CT. 

Hvor tidligt i forløbet skal scanningen introduceres?

”Scanningerne kan med fordel flyttes helt ’up front’, så den bliver udført før behandlingsplanen er lagt, da det vil give os de bedste muligheder for, at planlægge den mest optimale behandling til den enkelte patient,” siger Marianne Vogsen.

Hun vurderer samtidig, at det ikke kun vil være til gavn for den enkelte patient, men at der er god chance for, at det kan være omkostningseffektivt, da man blandt andet kan spare på unødige operationer og strålebehandling. 

”Det kunne være interessant at gå videre med økonomiske beregninger om, hvorvidt merudgiften til en PET/CT scanning vil være omkostningseffektivt i forhold til de behandlingsudgifter man sparer ved en mere optimal stadieinddeling,” siger Marianne Vogsen.

Studiets resultater

Resultaterne fra studiet viste, at:

  • Ud af 103 kvinder fik 40 (38,8 procent) ændret diagnose og sygdomsstadie til mere avanceret sygdom.
  • Halvdelen af ​​disse, 24 kvinder (23 procent), blev diagnosticeret med fjernmetastaser og henvist til medicinsk ikke-helbredende behandling.
  • Blandt de 24 kvinder med fjernmetastaser kunne brystkirurgi have været undgået i seks patienter, hvis scanningen havde fundet sted før operation.
  • 16 patienter (16 procent) blev sat til at være i et mere avanceret lokal-regional sygdomsstadie, hvilket betød, at patienterne skulle have mere omfattende strålebehandling end først planlagt.

29 tilfældige fund blev påvist hos 24 kvinder (23 procent), hvilket førte til yderligere undersøgelser hos 22 og diagnose af otte (36 procent) synkrone sygdomme:

  • kræft (n = 4), thyroiditis (n = 2),
  • aorta-aneurisme (n = 1)
  • og meningiom (n = 1).

Følsomhed og specificitet til diagnosticering af fjerne metastaser var henholdsvis 1,00 (95% konfidensinterval: 0,86-1,00) og 0,95 (0,88-0,99).