Når Magnus Heunicke siger vores - så mener han regeringens

- først med nyheder om afdækning af sygdomme

Region Midtjylland: Der er brug for mere forskning i lavdosis-CT

De lægefaglige direktører i Region Midtjylland har bedt Diagnostisk Center, Regionshospitalet Silkeborg, om at gennemføre et protokolleret forskningsstudie i lavdosis-CT, før det udbredes som løsning til hele landet. Direktørerne mener, at der er nogle udfordringer med lavdosis CT-scanning.

Det skriver Region Midtjylland i en pressemeddelelse.

Regeringen og Danske Regioner har besluttet, at praktiserende læger inden årets udgang skal kunne henvise patienter med uklare symptomer direkte til fuld høj-dosis CT-scanning, fordi den fulde CT-scanning kan være bedre end røntgen til at afdække diagnosen. I praksis henvises der stadig til røntgen, men hospitalet kan gå direkte til fuld CT-scanning, hvis det vurderes relevant uden ny henvisning.

Men resultaterne af forsøget på Diagnostisk Center, Regionshospitalet Silkeborg., viser, at det med lavdosis-CT-scanning er muligt at finde lungekræfttilfælde på et tidligt stadium. Men Region Midtjylland køber ikke opfordringen fra forskningsprofessor Peter Vedsted samt Kræftens Bekæmpelse om, at hospitaler landet straks skal tage Silkeborgs metod med lavdosis CT-scanning i brug på baggrund af de foreløbige resultater. Det er nødvendigt med et nyt forskningsstudie, mener regionen.

Diagnostisk Centers første resultater med lavdosis-CT bygger på undersøgelse af 830 patienter med uklare symptomer, som alle blev henvist til lavdosis-CT-skanning i 2016. Af dem fik flere end 20 diagnosen lungekræft på et tidligt stadie. På den måde har Regionshospitalet Silkeborg udredt signifikant flere patienter med lungekræft på tidligt stadie end andre hospitaler i Danmark.

Men på anbefaling fra Region Midtjyllands specialeråd har de lægefaglige direktører i regionen altså bedt Diagnostisk Center om at gennemføre et protokolleret forskningsstudie, før det udbredes som løsning – og som alternativ til den nationale beslutning om hurtigere adgang til fuld CT-skanning.

Anbefalingen skyldes, at tidligere studier viser nogle mulige udfordringer med lavdosis CT-skanning, herunder at:

1) Lavdosis-CT medfører et højt antal falsk positive – altså at der rejses mistanke om lungekræft, men yderligere undersøgelser viser, at dette ikke er korrekt – eller patienter erklæres raske efter lavdosis-CT, fordi lungecanceren ikke altid kan ses.

2) Lavdosis-CT ikke kan bruges til at konkludere endeligt, fordi billederne viser for lidt i modsætning til en fuld CT-skanning. Hvis dette viser sig rigtigt, vil patienterne ofte alligevel blive henvist til fuld CT-skanning efter lavdosis-CT – hvorfor det måske havde været relevant at henvise direkte til fuld CT-skanning med det samme.