Brutal fyring af Fredberg rammer hospitalsledelse som en boomerang

- først med nyheder om afdækning af sygdomme

20.000 ældre kvinder screenes for livmoderhalskræft

Et nyt forskningsprojekt på Regionshospitalet Randers betyder, at ca. 20.000 kvinder i alderen 65-69 år i Region Midtjylland i de kommende to år inviteres til screening for livmoderhalskræft.

Formålet er at undersøge, om vi kan mindske forekomst og dødelighed af livmoderhalskræft blandt ældre kvinder ved at udvide screeningsprogrammet til også at omfatte kvinder i alderen 65-69 år.

Bag projektet står Mette Tranberg, post doc-forsker ved Afdeling for Folkeundersøgelser, Regionshospitalet Randers.

"Vi mangler viden om, hvilken betydning det kan få for kvinder over 64 år at være omfattet af screeningsprogrammet for livmoderhalskræft. Det skal vi først nu til at undersøge nu, siger hun.

Kvinderne inviteres, når der er gået fem år siden seneste undersøgelse eller screeningsinvitation. En indsats vil have størst effekt, hvis kvinder, der ikke tidligere har deltaget i screening for livmoderhalskræft, tager imod tilbuddet.

I Danmark inviteres kvinder i alderen 23-64 år til screening for livmoderhalskræft. Undersøgelsen foregår ved en gynækologisk undersøgelse hos egen læge. Men kvinder over 64 år er ikke omfattet af screeningsprogrammet, selvom de ældre kvinder har en forholdsvis høj risiko for at dø af livmoderhalskræft end yngre kvinder. 

"Vi mangler viden om, hvilken betydning det kan få for kvinder over 64 år at være omfattet af screeningsprogrammet for livmoderhalskræft. Det skal vi først nu til at undersøge nu," siger Mette Tranberg. 

De 20.000 ældre kvinder, som nu tilbydes screening får mulighed for at vælge mellem en undersøgelse hos egen læge eller at tage en screeningsprøve i deres eget hjem.

"Både prøven taget hos lægen og hjemmeprøven bliver undersøgt for Human Papilloma Virus (HPV). Vi har tidligere lavet en undersøgelse blandt yngre kvinder, der viste, at hjemmeprøven især øger deltagelsen hos dem, der ikke har deltaget regelmæssigt i screening. Jeg håber også, det er tilfældet hos de ældre", siger Mette Tranberg.

Berit Andersen, ledende overlæge i Afdeling for Folkeundersøgelser og professor i screening, ser frem til, at der kommer ny viden om alderens betydning i sygdommen, der ellers typisk er kendt for at være "de unge kvinders sygdom".

"Projektet vil bidrage med ny og vigtig viden, der støtter beslutningen om, hvorvidt screeningsalderen permanent bør udvides til at inkludere kvinder i alderen 65-69 år. Der mangler evidens på området, og jeg ser frem til at følge forskningen, der kan potentielt kan ændre praksis," siger Berit Andersen.