- først med nyheder om afdækning af sygdomme

Screening for lungekræft er forbundet med en markant reduktion i dødsfald

To ny-publicerede screeningstudier kommer NELSON-studiet i forkøbet og viser, at den er god nok: CT-scanninger af folk i risiko for at udvikle lungekræft, er forbundet med en markant reduktion i dødsfald.

Resultater fra de to omfangsrige screening-studier, udgivet i henholdsvis Annals of Oncology og International Journal of Cancer, slår fast:

Regelmæssige CT-scanninger af rygere i alderen 50+ kan reducere dødeligheden markant i gruppen, hvis scanningerne fortsætter i mere end fem år.

Begge studier blev søndag diskuteret på IASCLs verdenkongres for lungekræft WCLC 2019 i Barcelona. 

”Det passer fint med, hvad vores egne studier fra Danmark har vist. Her så vi, at screening i fem år ikke giver væsentlige resultater, men da vi så fulgte op med fem år mere, så kunne vi se, at der var en effekt hos personer med højest risiko. Det bliver spændende at se, hvad en opfølgning længere end 10 år efter sidste screening viser,” siger Zaigham Saghir, ph.d. og afdelingslæge ved Herlev-Gentofte Hospital.

Det italienske studie med titlen ’The Multicentric Italian Lung Detection’ (MILD) er lavet på 4099 patienter, randomiseret i to grupper. Resultaterne er imponerende:

  • Ved en screeningperiode på 10 år fandt de 39 procent reduktion i mortalitet.
  • Når forskerne isolerede data til de sidste fem år i perioden, så var der en 58 % reduktion i mortalitet.

Kvinder får mest ud af screening

Det tyske studie, ’German Lung cancer Screening Intervention’ (LUSI), understøtter de italienske resultater, men peger på, at det især er kvinder, som har gavn af screening. LUSI er lavet på 4052 langtidsrygere i alderen 50-69 år, og viser, at screening er associeret med en reduktion i mortalitet på 26 procent efter 8,8 gennemsnitsår, og når begge køn kombineres. Hvis data stratificeres ud fra køn, ser billedet meget anderledes ud. Stratificeringen viser en reduktion i mortalitet på 69 procent hos kvinder, hvorimod kun seks procent reduktion hos mænd. Det er i linje med, hvad tidligere studier har fundet. Det er ikke klart, hvorfor der er denne kønsforskel, men forskerne har et bud:

”Heterogeniteten i resultatet kan være en konsekvens af de forskellige antal af lungetumortypetyper, der forekommer hos mænd og kvinder,” skriver forskerne i studieartiklen.

Mulig økonomisk gevinst

Om det vil give mening fra et økonomisk perspektiv at indføre screening vil komme an på det enkelte land, og omkostningerne forbundet med screening og de behandlinger, som kan undgås ved at fange kræften tidligt, vurderer Zaigham Saghir.  

”Hvis vi kan fange kræften så tidligt i forløbet, at vi kan fjerne kræften gennem operation hos en større del af patienterne, så vil vi kunne spare penge på de dyrere medicinske behandlinger, immunterapi og kemoterapi. Men vi skal lave nogle beregninger med danske tal, før vi kan vide, hvor kost-effektiv lungekræftscreening er i Danmark. Udenlandske beregninger baseret på amerikanske resultater, tyder på, at det vil være kost-effektivt, især hvis rygestop-indsats integreres i screeningsprogrammet,” siger Zaigham Saghir.

  • Oprettet den .
  • Sidst opdateret den .
  • Læst: 1805