Skip to main content

- først med nyheder om afdækning af sygdomme

Dansk medicoselskab har skabt diagnostisk apparat til private

Det lille danske medicoselskab, Egoo.health går på børsen i det tidlige forår 2020 for at rejse mindst 32 millioner kroner til produktion og salg af deres nye lille apparat, som skal gøre det muligt for forbrugerne selv at diagnosticere og monitorere sygdomme ved hjælp af blodprøver i hjemmet.

Apparatet, der sammen med en elektronisk platform giver forbrugerne adgang til at hjemmeteste deres kliniske biomarkører, sender testsvaret til brugerens mobiltelefon i løbet af få minutter efter, at man har taget sin blodprøve i en finger.

Det lille apparat er på størrelse med en halv Nespressomaskine, og som til kaffemaskinen hører der også en lille kapsel med til Egoo.healths apparat. Efter et prik i fingeren anbringer man nogle dråber blod i kapslen, som herefter kommes i apparatet. Så analyseres blodet og dernæst sendes resultatet til en mobiltelefon, hvorpå man således modtager sine kliniske biomarkører i løbet af få minutter.

 ”Der er ikke forskel på kvaliteten af de test, vi kan lave på apparatet og så den kvalitet, som vi har i vores store laboratorier,” forklarer administrerende direktør for Egoo.health, Thomas Warthoe, der sammen med sin bror, Peter Warthoe, har udviklet det nye apparat i deres fælles firma, Qlife.

Brødrene Warthoe er lige nu i færd med at teste apparatet på en række hospitaler. Blandt andet på Herlev Hospital, hvor et antal nyrekræftpatienter har fået et apparat med hjem, så de selv kan tjekke indholdet af deres kræftmedicin, Sutent, i blodet og på Frederiksberg hospital, hvor en række patienter med leddegigt har fået mulighed for selv at tjekke deres inflammationsmarkører hjemmefra.

” Vi samler lige nu data ind med henblik på at få myndighedernes tilladelse til at kunne sælge vores apparat til forbrugerne i marts-april. Ligesom vi også er i færd med at få de sidste godkendelser, så det også kan blive solgt til professionelle brugere som for eksempel hospitaler, plejehjem og sundhedscentre. Hertil kommer, at vi jo også skal have separat godkendelse af hvert assay, altså af hver biomarkører, som vores apparat kan teste for. Godkendelser som vi forventer at indhente i år og lige i begyndelsen af det nye år.”

Blandt de første biomarkører, som patienter selv vil kunne tjekke i hjemmet, er ifølge Thomas Warthoe markøren CRP for inflammation, glukose, langtidsblodsukkeret for diabetes, hæmoglobin, Sutent og levermarkøren ALAT, hvoraf sidstnævnt blandt andet er relevant for mennesker, som ikke tåler protein. Herudover planlægger firmaet også at producere kapsler, som kan tjekke for eksempel ADD, immunforsvarets respons på lægemidler og indholdet af TNF- bloggeren Humira i blodet og en række andre markører:

”Vores apparat kan faktisk måle 80 procent af alle helprøver i blod og spyt. Men i starten fokuserer vi især på de markører, der er relevante i forhold til at måle og diagnosticere livsstilssygdomme og kroniske sygdomme. Vi vil desuden primært rette os mod patienter, som allerede er blevet diagnosticerede med én af disse sygdomme, men som har behov for at diagnosticere og monitorere sig selv løbende uden nødvendigvist at være nødt til at tage til lægen eller på hospitalet, hvor resultaterne desuden også tit gives med forsinkelse.  

For Thomas Warthoe handler hans apparat i høj grad om at koble diagnostiske markører for den enkelte med dennes personlige medicin

”Vi taler jo meget om det nære sundhedsvæsen, hvor vi skal have patienter ud af hospitalerne, og vi taler også om at personalisere medicin og behandling. Begge dele bidrager Egoo.health platformen og vores nye teknologi til, så vi tror på, at vi kan være med til at understøtte disse behov i kraft af, at vi giver mennesker adgang til at hjemmeteste deres kliniske biomarkører og derved bedre muligheder for at forstå og muligvis også selv gribe ind overfor for eksempel en truende diabetes,” siger Thomas Warthoe, som dog på den korte bane især fokuserer på at udbrede sit apparat i det professionelle sundhedssystem for således at demonstrere Egoo.Health's seriøsitet i et marked, som i stigende grad vil tilbyde forbrugerne elektroniske diagnostiske redskaber til hjemmebrug.

  • Oprettet den .
  • Sidst opdateret den .
  • Læst: 2370