Skip to main content

- først med nyheder om afdækning af sygdomme

Frede Olesen om Fredberg-sagen: Ulykkelig sag med klart ledelsessvigt

Ledende overlæge ved Diagnostisk Center i Silkeborg, Ulrich Fredberg, får opbakning af professor ved Forskningsenheden for almen praksis ved Aarhus Universitet Frede Olesen, der mener, at det er en ’ulykkelig’ sag, som er håndteret forkert - og at der er tale om et kæmpe ledelsessvigt.  

Silkeborg har landets bedste resultater for udredning af lungekræftpatienter – også på verdensplan er de førende. Alligevel mener hospitalsledelsen i Region Midtjylland nu, at Ulrich Fredberg skal afskediges på grund af omfattende samarbejdsproblemer. En række patienter er nemlig ikke blevet tilbudt den rigtige scanning for lungekræft i henhold til Sundhedsstyrelsens retningslinjer for udredning af lungekræft. Hermed er en årelang faglig diskussion brudt ud i lys lue.

Silkeborg har udredt flest patienter på tidligt stadie

Sygehuset i Silkeborg har gennem flere år undersøgt patienter med mulige tegn på lungekræft med lavdosis CT fremfor røntgen af lunger til udredning af patienter med beskeden mistanke om lungekræft. Det mener ledelsen i Region Midt er dybt kritisabelt at fortsætte med, fordi Sundhedsstyrelsen siden 1. april 2019 anbefaler fuld CT-skanning af brystkassen og maven ved selv den mindste mistanke om lungekræft. Samtidig siger ledelsen, at sygehuset i Silkeborg med Fredberg i spidsen ikke har fremlagt data og forskningsresultater som aftalt.

Resultater fra Silkeborg har vist, at det med lavdosis-CT-scanning var muligt at finde lungekræfttilfælde på et meget tidligt stadium. De første resultater fra Silkeborg byggede på undersøgelse af 830 patienter med uklare symptomer, som alle blev henvist til lavdosis-CT-skanning i 2016. Af dem fik flere end 20 diagnosen lungekræft på et tidligt stadie. På den måde fik Regionshospitalet Silkeborg udredt signifikant flere patienter med lungekræft på tidligt stadie end andre hospitaler i Danmark. Dansk Lunge Cancer Registers nationale årsrapport for 2018 viser også, at 38,5 pct. af de lungekræftpatienter, der i 2018 blev henvist til radiologisk undersøgelse på Silkeborg Sygehus, fik stillet diagnosen allerede i stadie 1 af sygdommen. På landsplan var det kun tilfældet for 20,6 pct. af lungekræftpatienterne. 

Hvis henvisningskriteriet til lungekræftpakken ikke er opfyldt, er det ikke muligt at henvise til den fulde lungekræftpakke, har Ulrich Fredberg argumenteret, og ofte har alternativet været røntgen af lungerne. Men man har altså siden 2015 i Silkeborg valgt at tilbyde lavdosis-CT i stedet for røntgen, fordi det vist sig at reducere dødeligheden med 26 procent (Nelson-studiet) ved screening af raske rygere over 50 år. 

Faglig diskussion – lavdosis CT eller røntgen

Der har dog siden projektets begyndelse pågået en omfattende faglig diskussion af tilbuddet, blandt andet har det nationale selskab for lungekræft (DLCG), Sundhedsstyrelsen faglige rådgiver på feltet, udtalt sig kritisk om brugen af lavdosis-CT ved selv lille mistanke om lungekræft. Forskning fra andre lande viser, at der er kendt risiko for både falsk positive resultater og falsk negative (overset lungekræft) ved brugen af lavdosis-CT.

I stedet har DLCG anbefalet fuld CT-skanning af brystkassen og maven ved selv lille mistanke om lungekræft. Sundhedsstyrelsen gjorde således DLCG's anbefaling til gældende retningslinje for lungekræftpakkerne 1. april 2019.

Men Diagnostisk Center under ledelse af Ulrich Fredberg har fortsat givet praktiserende læger mulighed for henvisning til lavdosis-CT-scananing ved mistanke om lungekræft på grund af ikke-specifikke, vage symptomer, rygning mv, hvor henvisningskriteriet til lungekræftpakken ikke er opfyldt.

Nødvendigt at holde fast i substansen

Professor ved Aarhus Universitet, Frede Olesen, kalder sagen for ’ulykkelig’ og mener, at det er absolut nødvendigt at holde fast i substansen:

”I Silkeborg har man en tidlig og god diagnostisk af lungekræft. De ligger i top internationalt og er også langt bedre end andre på landsplan. Havde man overført modellen fra Silkeborg til hele landet, så taler vi om flere 100 menneskeliv, som kunne være blevet sparet,”  siger han.

Kritisabel metode og klokkeklart ledelsessvigt

Frede Olesen fortæller, at hospitalsledelsen i Silkeborg i 2019 valgte at sende 625 af patienterne til genvurdering, og at de blev 93 genindkaldt til ny udredning ved hjælp af fulddosis CT-skanning. Fire af de patienter er hidtil henvist til kræftpakkeforløb, og én patient har fået konstateret lungekræft. Men metoden, hvorpå man er kommet frem til, at det drejer sig om 93 patienter, er stærkt kritisabel, mener Frede Olesen:

”En røntgen- og en lungelæge har genvurderet de 625 patienter og er blevet enige om, at 93 af dem bør genindkaldes. De resterende patienter var de to læger forrygende uenige om. Videnskabelige undersøgelser viser, at hvis man sætter to aber til at sortere 600 terninger i to kasser – ’enig’ og ’uenig’ – så vil tilfældighedens lov resultere i, at aberne er enige om, hvor cirka 90 af terningerne skal placeres. Det betyder altså, at de to læger ikke er mere sikre i deres genvurdering af patienterne, end hvad tilfældighedens lov foreskriver. Det er derfor en overordentlig kritisabel og mangelfuld metode, som man har anvendt i genvurderingsprocessen,” siger han.

Derudover anfører Frede Olsen, at det er kritisabelt, at man har undladt af tage en dialog med de praktiserende læger, som har henvist patienterne til udredning.

Frede Olesen pointerer i øvrigt, at sagen skulle have været sat i bero:

”Der er tale om en lang række misforståelser, og det er et klokkeklart ledelsessvigt, at man har undladt at kalde parterne sammen omkring et bord for at udrede trådene. I stedet er det kommet til en mulig afskedigelse på et ulykkeligt og misvisende grundlag.”

Danmarksmester i udredning

Det er ikke hver dag, en ledende overlæge bliver fyret på gråt papir. Og det bliver ikke mindre opsigtsvækkende af, at Ulrich Fredberg er et fremtrædende regionsrådsmedlem for Venstre og erklæret skarp kritiker af såvel sin egen hospitalsledelse som regionens ledelse.

Spørger man en af af Ulrich Fredbergs partikolleger, Jørgen Winther (V), læge og regionsrådsmedlem i Region Midtjylland, så er hans udmelding lige så entydig som Frede Olesens:

”Ulrich Fredberg er en modig mand, som tør sige ledelsen imod, hvis han er uenig i beslutningerne. Han har min fulde opbakning, fordi han har skabt helt unikke resultater, når det kommer til tidlig opsporing. I Silkeborg er man helt enkelt Danmarksmester i udredning - og samlet set, så er det dét, der betyder noget.”

  • Oprettet den .
  • Sidst opdateret den .
  • Læst: 1620