Skip to main content

- først med nyheder om afdækning af sygdomme

Mulig ny biomarkør for skader hos patienter med fremskreden MS

MR-pletter i den hårde hjernehinde kan muligvis spille en rolle som biomarkør for udbredte skader i blodhjernebarrieren eller forandringer i hjernens lymfesystem ved fremskredne former for MS.

Det konkluderer forskere fra Baltimore efter at have påvist en sammenhæng mellem pletter på meninges i 7T MR-scanninger og progressiv MS, fysisk forværring og kortikal udtynding. 

Baggrunden for studiet, som blev præsenteret ved sessionen Cutting Edge Developments i forbindelse med ACTRIMS Forum 2021, var et ønske om at vurdere forholdet mellem volumen af MR-pletter på meninges, andre MR-mål og kliniske symptomer. 

Til det formål blev 42 MS-patienter (32 med RRMS, fire med SPMS og seks med PPMS) scannet en gang årligt i en 7T MR-scanner, og pletter på meninges blev identificeret på post kontrast-MPFLAIR-billeder, hvor deres volumen blev målt. I alt blev der foretaget 101 scanninger, hvor pletter (foci) blev rubriceret som LME, hvis de fremstod med knuder i forbindelse med piaoverfladen eller med spredning ud i det subarachnoide område, og som VDE, hvis de forekom langs store vener eller som knuder i den hårde hjernehinde (dura). 

Volumener blev normaliseret til intrakraniel volumen, og grupperne blev vurderet ved brug af mixed model regression og relationer til de forskellige variabler vurderet ved hjælp af partial relation testing.

Hos patienter med progressiv MS blev den samlede volumen af pletter på meninges målt til 928,4 mm3 og hos patienter med attakvis MS blev den målt til 388,9 mm3.

Det øgede totalvolumen hos progressive patienter var drevet af en større mængde VDE-pletter (p=0.009), hvorimod der ikke var forskel på mængden af LME-pletter mellem de to grupper (p=0.425).

Analyserne viser desuden en sammenhæng mellem patienternes samlede læsionsvolumen og deres EDSS-score (r=0.27, p=0.008) og deres præstation i 25 fods gangtesten (r=0.40, p<0.001). En omvendt sammenhæng blev fundet mellem udbredelsen af læsioner og kortikaltykkelse (r=-0.23, p=0.024). Det samme fandt man for VDE-volumen, men ikke for LME-volumen.

Forskerne fra University of Maryland School of Medicin og Johns Hopkins University School of Medicine konkluderer på baggrund af studiet, at udbredte skader på den samlede meninges er forbundet med de progressive former for MS og at en kvantificering af skaderne, som foretaget i dette studie kan have værdi i fremtidige kliniske MS-studier. De specifikke fund omkring pletter i den hårde hjernehinde peger i retning af, at dette mål vil kunne bruges som biomarkør for skader i blodhjernebarrieren eller hjernens lymfesystem.

  • Oprettet den .
  • Sidst opdateret den .
  • Læst: 1910