Skip to main content

- først med nyheder om afdækning af sygdomme

Hurtig afklaring af dyb venetrombose gavner patienter og økonomi

Færre indlæggelser, hurtigere behandling og færre udgifter har været gevinsterne, siden Diagnostisk Center på Regionshospitalet Silkeborg for fem år siden indførte et forløb for patienter med mistanke om blodprop i benet.

Siden 2015 har Diagnostisk Center givet de praktiserende læger mulighed for at henvise patienter direkte til ultralydsskanning ved mistanke om en dyb venetrombose (DVT). Tilbuddet, som går under navnet DVT Open Access, har betydet, at patienterne har fået mulighed for hurtigt at få afklaret, om der er tale om en blodprop i benet. Det viser en forskningsartikel, som Diagnostisk Center har skrevet på baggrund af de seneste fem års erfaringer fra Regionshospitalet Silkeborg. Tidligere måtte patienterne en tur omkring en akutafdeling, hvor der kunne være ventetid på ultralydsskanningen. Ofte gik der et døgn, før patienterne fik afklaring. Med DVT Open Access kan patienterne i stedet tage direkte fra deres praktiserende læge til hospitalets Røntgen og Skanning, hvor de får scannet deres ben med det samme.

Markant hurtigere forløb

Godt en fjerdedel af patienterne har så tydelige symptomer, at den praktiserende læge allerede ved henvisningstidspunktet har en klar formodning om, at der er tale om en venetrombose eller en anden behandlingskrævende tilstand. Resten henvises gennem den såkaldte Ja/Nej Klinik, hvor hovedformålet er at få afklaret, om der kan være tale om en blodprop i benet. Er svaret nej, kan patienten allerede efter en halv time tage beroliget hjem for efterfølgende at blive fulgt hos egen læge. Er svaret ja, sendes patienten videre til behandling på Medicinsk Afsnit, og vil typisk efter to og en halv time på hospitalet have fået både afklaring, behandlingsplan og blodfortyndende medicin. I begge tilfælde er der altså tale om et markant hurtigere forløb end tidligere.

”På et lille hospital som vores opfatter vi patienterne, som bliver sendt hertil med mistanke om DVT, som akutte patienter. De bliver scannet hurtigt og passes nemt ind i et flow mellem de planlagte patienter. En dyb ventetrombose er en ganske hyppig lidelse – og vi har mere end én patient om ugen, hvor der er mistanke om DVT. Der betyder, at der er velkendte og velbeskrevne arbejdsgange for denne gruppe patienter ligesom der er et fleksibelt og godt samarbejde mellem afdelingerne,” siger Niels Bang, ledende radiologisk overlæge på Diagnostisk Center Silkeborg.

Patienter og praktiserende læger er tilfredse

I en tilfredshedsundersøgelse blandt patienterne har 46 procent svaret, at de synes godt om tilbuddet, og 54 procent synes virkelig godt om tilbuddet.

”Mange af patienterne giver udtryk for, at de er tilfredse med den hurtige afklaring. De er også tilfredse med at alle undersøgelser og behandlinger foregår lokalt. Nogle nævner, at de er glade for, at de ikke ulejliger hospitalet med en indlæggelse, hvis ikke det er nødvendigt,” siger Niels Bang.

De fem praktiserende læger, som har deltaget i en tilfredshedsundersøgelse, er ligeledes tilfredse med tilbuddet og har stor tillid til initiativet. De er glade for både tilgængeligheden og de hurtige svar, fremgår det af undersøgelsen.

Økonomisk gevinst for hospitalet

For hospitalet betyder ordningen både en aflastning af sengeafdelingen og en økonomisk gevinst uden, at der bliver gået på kompromis med kvaliteten i tilbuddet. Det siger kvalitetskoordinator Annette Meyer Balle fra Diagnostisk Center Silkeborg.

”Gevinsten opnås bl.a. ved større effektivitet, fravalg af en indledende blodprøve og færre kontrolskanninger, fordi patienterne ved DVT Open Access modsat tidligere får scannet hele benet ved første scanning. Vi kan samtidig se, at de praktiserende læger er dygtige til at vurdere deres patienter, og kan skelne mellem patienter med lav og høj risiko for reel sygdom. I 23 procent af tilfældene finder vi faktisk en blodprop i benet, og det tal svarer meget godt til de tilsvarende tal på akutafdelingerne. Så der er altså ikke tale om øget belastning af systemet på grund af den åbne henvisningsmulighed.”

  • Oprettet den .
  • Sidst opdateret den .
  • Læst: 1029