Skip to main content

- først med nyheder om afdækning af sygdomme

Gentest forudsiger overlevelsen hos lungekræftpatienter

En genetisk test viser lovende resultater i forhold til at kunne forudsige overlevelsen hos kræftpatienter. Den nye teknik er i første omgang afprøvet på patienter med ikke-småcellet lungekræft (NSCLC), men principperne bør kunne bruges på andre kræfttyper i fremtiden, mener forskerne bag teknikken.

I studiet, der er offentliggjort i Nature Medicine, har forskerne ved at analysere 23 udvalgte gener i kræftknuder kunnet forudsige, hvilke kræftknuder der var aggressive, og hvilke der var mere fredelige. Resultatet af analysen var direkte forbundet til patienternes sandsynlighed for at overleve sygdommen.

Forskerne kunne udpege kræftknuder, som med de nuværende metoder blev bedømt til at være lavrisiko, men ifølge forskernes analyse var højrisiko i forhold til overlevelsen.

”Der er stadig brug for at efterprøve vores fund i flere forsøg, men hvis dette kan overføres til patienter, kan vi tage kræftsygdommen i opløbet ved at give yderligere behandling til patienter i højrisikogruppen, og det kan potentielt set redde liv. Hvis vi kan få viden om, hvor aggressiv en kræftsygdom er på et tidligt tidspunkt i forløbet, vil det kunne hjælpe til bedre behandlinger, så vi håber, dette også vil kunne eftervises i kommende forsøg,” siger professor Jiri Bartek fra Kræftens Bekæmpelses Center for Kræftforskning på Kræftens Bekæmpelses hjemmeside.

Teknikken har fået navnet ORACLE (Outcome Risk Associated Clonal Lung Expression) og er baseret på forskernes viden om, hvordan kræftceller udvikler sig, kombineret med maskinlæring – en form for kunstig intelligens, hvor man via en computer benytter eksisterende data til at genkende mønstre og udvikle algoritmer, der kan bruges til at forudsige resultatet af nye data. 

For den enkelte patient hviler ORACLE på en analyse af de 23 gener, som giver en risikoværdi, der er koblet til sandsynligheden for overlevelse. 

Tre gange så stor risiko for at dø

Som første trin i undersøgelsen analyserede forskerne data fra internationale studier med i alt 904 patienter, som allerede var testet for de udvalgte gener, og hvor man vidste, hvordan sygdommen var forløbet. Resultaterne viste, at ORACLE’s risiko-værdi gav et sikkert bud på sandsynligheden for, at patienterne overlevede. 

Dernæst afprøvede forskerne ORACLE analysen på 103 lungekræftpatienter, der blev behandlet ved Uppsala Universitet i Sverige. Resultaterne viste, at de patienter, der fik en højrisiko-værdi i ORACLE, havde tre gange større risiko for at dø af deres sygdom indenfor fem år efter deres diagnose, end de patienter, der havde en lav værdi. 

Risikoen var uafhængig af andre, kendte risikofaktorer så som stadiet for sygdommen, eller om patienten havde røget. Det tyder på, at ORACLE fungerer som et nyt, objektivt mål for, hvor aggressiv kræften er på et molekylært niveau, mener forskerne.

Forskerne kunne også vise, at for de 60 svenske patienter, der havde lungekræft i stadie I, kunne ORACLE forudsige, hvem der havde en signifikant forhøjet sandsynlighed for at overleve sygdommen. 

”Dette resultat står i kontrast til, at ingen af de metoder, vi ellers kender i dag, kunne forudsige, om nogen af patienterne havde bedre sandsynlighed for at overleve end andre,” siger Jiri Bartek. 

Håber på kliniske forsøg

Som baggrund for ORACLE har forskerne analyseret gen-aktiviteten i 156 forskellige tumorområder hos 48 patienter med lungekræft.  Og generne er nøje udvalgt, så de er så repræsentative som muligt. 

Forskerne undersøgte alle de 20.000 gener, der var udtrykt i kræftknuderne, og ud fra dem identificerede de en gruppe på 1.080 mulige gener, der var jævnt udtrykt over hver tumor og var upåvirket af, hvor prøven var taget. Dernæst analyserede en computer generne for at finde dem, der var tættest forbundet med sandsynligheden for overlevelse – hvilket gav forskerne en endelig liste på 23 gener. 

Næste trin vil være at få bekræftet ORACLE gen-signaturen med prøver fra endnu større kliniske datasæt. Hvis resultaterne derfra er gode, håber forskerne, at det bliver muligt at gennemføre kliniske forsøg i de kommende år, for at undersøge, om det at bruge viden fra ORACLE til beslutninger om behandling, kan forbedre overlevelsen for patienterne.

De nye resultater er blevet til i et internationalt samarbejde, ledet af den engelske professor Charles Swanton fra Francis Crick Institute i London. To forskningsgrupper fra Kræftens Bekæmpelses Center for Kræftforskning har deltaget, under ledelse af professor Jiri Bartek og professor Zoltan Szalasi. Fra Aarhus Universitetshospital og Aarhus Universitet har lektor Nicolai Birkbak deltaget.

  • Oprettet den .
  • Sidst opdateret den .
  • Læst: 1870